Volwassenen, Niveaus en vooruitgang
Volwassenen

Niveaus en vooruitgang

Niveaus en vooruitgang

ESL - Levels
Het aantal benodigde cursusweken om het gewenste niveau te behalen. Deze aanwijzing is statistisch onderbouwd en hangt af van individuele inzet.
1
Absoluut beginner (Niveau A0*)

In principe heeft de student geen kennis van de taal in kwestie. Beginners worden verdeeld in twee groepen:

  • Absolute beginners, die nooit eerder contact hadden met de doeltaal.
  • Onechte beginners, die eerder passief in aanraking zijn geweest met de taal, of die de taal in het verleden hebben gestudeerd.

2
Basisgebruiker-niveau (A1*)

De student begrijpt eenvoudige zinnen en instructies die in specifieke situaties worden gebruikt. Hij/zij kan op een heel eenvoudige manier communiceren en gebruikt incomplete zinnen, zonder echte grammaticale inhoud.

3
Gevorderd basisgebruiker-niveau (A2*)

De student beheerst simpele zinnen, kan die schrijven en begrijpt uitdrukkingen die zijn gerelateerd aan onmiddellijk relevante onderwerpen. Hij/zij kan deelnemen aan rechtstreekse uitwisseling van eenvoudige informatie en maakt gebruik van een woordenschat, die over het algemeen op school wordt onderwezen.

4
Beginnend onafhankelijk gebruiker-niveau (A2-B1*)

De student heeft een algemeen idee van wat er wordt gezegd, maar met moeite, behalve in sommige specifieke contexten. Hij/zij kan eenvoudige teksten lezen en schrijven en kan een basisgesprek voeren over bekende of van persoonlijk belang zijnde onderwerpen.

5
Onafhankelijk gebruiker-niveau (B1-B2*)

De student kan de belangrijkste ideeën van een complexe tekst begrijpen. Hij/zij kan redelijk spontaan communiceren, maar heeft vaak nog moeite met grammatica en woordenschat.

6
Gevorderd onafhankelijk gebruiker-niveau (B2*)

De student verstaat de dagelijkse taal. Ondanks dat hij/zij enkele grammaticale en spellingsfouten maakt, kan hij/zij vloeiend spreken en schrijven. Hij/zij kan ontspannen communiceren met moedertaalsprekers. De kennis van de taal is voldoende voor gebruik in een professionele omgeving.

7
Vaardig gebruiker-niveau (C1*)

De student kan bijna alles begrijpen, inclusief idioomuitdrukkingen. Hij/zij kan ingewikkelde teksten maken en gebruikt de taal effectief voor professionele, academische en sociale doeleinden.

8
Volledige beheersing-niveau (C2*)

De student kan, gewoonlijk pas na een langdurig verblijf in het buitenland, vrijwel alles begrijpen en beheerst de vreemde taal perfect. Soms stijgt zijn/haar kennis van de taal uit boven die van een moedertaalspreker, misschien met wat minder idioomuitdrukkingen.

*Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de Talen (ERK)