esl terms and conditions hero

Algemene voorwaarden

Volwassenen

Van toepassing op de volgende productlijnen: Adults, Gap Experience, Professionals, Leerkrachten en ESL Club 50

1. Inschrijving & bevestiging

Bij inschrijving aanvaard je de algemene contract- en reisvoorwaarden van ESL Taalreizen B. V. (“ESL – Taalreizen”). Contractpartner is ESL Education SA, vertegenwoordigd door ESL Taalreizen B.V. (“ESL – Taalreizen”). Bij ontvangst van je inschrijving, bevestigen we je taalverblijf binnen 7 dagen. We informeren je zo snel mogelijk en komen met een alternatieve cursus, wanneer de cursus van jouw keuze vol is. We raden je aan om je vlieg-/treinticket te boeken zo gauw je je van ons toewijzingscentrum je boekingsbevestiging hebt ontvangen. In het geval van een late inschrijving, vanaf 2 weken vóór het vertrek, wordt er EUR 30,-- extra in rekening gebracht. Het totaalbedrag in buitenlandse valuta, afhankelijk van je taalreis, wordt omgerekend in euro's op de dag van de verzending van je rekening (ongeveer 6 weken voor je vertrek). Wij berekenen een wisselkoers gebaseerd op de aangepaste interbancaire dagkoers om onze wisselkoersrisico's te dekken. De keuze om te betalen in buitenlandse valuta moet aangegeven worden op het moment van de aanvankelijke reservering. Internationale bankkosten van EUR 10,-- worden je berekend voor de verrichtingen uitgevoerd door ESL Taalreizen naar onze partnerscholen.


2. Betaling

Een voorschot van EUR 300,-- evenals de verzekeringskosten (indien geboekt, zie punt 5), is te betalen met creditcard bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Het saldo moet uiterlijk 4 weken vóór vertrek betaald zijn, volgens de deadline van je inschrijvingsbevestiging. Betalingsmogelijkheden: creditcard of bankoverschrijving. De volledige betaling moet bij ons binnen zijn voor je vertrek. In geval van niet-betaling van het voorschot en/of van het saldo, kan je reservering geannuleerd worden door ESL - Taalreizen (volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4). Je dossier wordt je opgestuurd na ontvangst van de volledige betaling (ong. 10 dagen voor je vertrek).
Wanneer de student een visum moet aanvragen kan het nodig zijn om het gehele bedrag van de taalreis te ontvangen, om de uitnodigingsbrief te kunnen verzenden. Na ontvangst van het bedrag en de bevestiging van beschikbaarheid van de school zullen wij je je inschrijving bevestigen en dan sturen wij jou de uitnodigingsbrief, die je nodig hebt om een visum aan te vragen. Attentie: wanneer je de originele uitnodigingsbrief nodig hebt, en wij jou die per post moeten verzenden, kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht.


3. Verandering van reservering

Voor je vertrek

Voor een verandering van reservering voorafgaand aan je vertrek, brengen wij jou administratiekosten in rekening. Indien je de aankomst- en/of vertrekdatum wijzigt of als je een extra dienst toevoegt, dan brengen we je EUR 30,-- in rekening bij elk prijsverschil met de originele reserveringsdata. Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering waarop de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4 van toepassing zijn.


Vanaf je vertrek

Wanneer je bij vertrek het soort accommodatie wil wijzigen of welke andere wijzigingen dan ook wil maken, neem dan contact op met onze toewijzingsafdeling. Let op: het kan zijn dat er aan wijzigingen, die worden gemaakt aan de originele boeking, extra kosten verbonden zijn.


4. Annulering

Betreffende de taalreizen

a) Een eventuele annulering moet ons bereiken per mail. Indien de annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, wordt  EUR 300,-- berekend, met daarbij de verzekeringskosten.

b) Indien je annulering gebeurt minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek, zullen volgende kosten van de annulering berekend worden, berekend over het totaalbedrag van de factuur en met een minimum van EUR 300,--:

van 29 t/m 15 dagen voor het vertrek 20%
van 14 t/m 08 dagen voor het vertrek 40%
van 07 t/m 01 dag(en) voor het vertrek 80%
Over de rest van je taalreis, of in geval van een vervroegde terugkeer zal geen geld worden terugbetaald.
Vanaf de eerste dag van je verblijf of in geval van een voortijdige terugkeer, wordt niets gecompenseerd.
 
Verzekeringskosten worden altijd in rekening gebracht en worden niet terugbetaald.


Betreffende de accommodatie

De appartementen/studio's/hotelkamers zijn onderhevig aan de annuleringsvoorwaarden van de verschillende lokale dienstverleners en de annuleringskosten liggen in het algemeen hoger dan voor gastgezinnen. Gedetailleerde annuleringsvoorwaarden op aanvraag.


5. Verzekeringen

Reis- en/of annuleringsverzekering

Alle studenten die op taalreis gaan met ESL-Taalreizen in het buitenland moeten tijdens hun verblijf in het buitenland verzekerd zijn. Wanneer je geïnteresseerd bent in het afsluiten van een verzekering via een van onze betrouwbare verzekeraars, die allerlei soorten verzekeringen aanbieden (annulerings-, ongevallen- en zorgverzekering) laat het ons dan weten bij je inschrijving. Ingeval je niet op reis kan gaan, voorafgaand aan je vertrek (ziekte, ongeluk, overlijden van een familielid, aangaan of verlies van een baan, gestolen paspoort, enz.) dan worden de kosten gewoon in rekening gebracht, en de cliënt is verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij de verzekeraar. Verzekering voor assistentie (vervroegde terugkeer, ziekenvervoer, repatriëring, enz.) en ongevallen en ziektekostenverzekering. Je moet je vertrek naar het buitenland ook doorgeven aan jouw zorgverzekeraar (of andere verzekeraars).


Gratis ESL examen annuleringsverzekering

Als je een examen moet afleggen waarvan een negatief resultaat je vertrek zou beïnvloeden, is het mogelijk om gratis onze examen annuleringsverzekering af te sluiten. In dat geval vragen we je om een officieel document te overleggen als bewijs van de hierboven vermelde situatie. De schadevergoeding zal een integrale terugbetaling zijn. Attentie: het vliegtuigticket afzonderlijk is en geen deel uitmaakt van deze annuleringsverzekering. Deze verzekering is geldig tot 10 dagen voor het vertrek.


6. Reisgarantie

ESL-Taalreizen is aangesloten bij het Garantiefonds van de Zwitserse reisindustrie. Dit Garantiefonds betaalt je de pakketkosten van je taalstudie in het buitenland terug ingeval van in gebreke blijven of faillissement van de dienstverlener, voorafgaand aan je vertrek. Wanneer een faillissement zich zou voordoen na je vertrek, dan dekt het Garantiefonds de kosten van je terugreis, wanneer de dienstverlener niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen.


7. Toelating tot het land van bestemming

Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de informatie over toelatingsvoorwaarden voor het land van bestemming, voor de benodigde reisdocumentatie en het visum, de veiligheidssituatie in het land, de vaccinaties, plaatselijke wetgeving en gewoonten, enz. Je bent verantwoordelijk voor het respecteren van alle belangrijke instructies voor je reis.

Kan je hieraan niet voldoen, dan zijn de kosten, in het bijzonder de annuleringskosten, voor jouw rekening, behalve wanneer dit komt door foutieve informatie van ESL-Taalreizen. ESL is niet verantwoordelijk, wanneer de student geen visum krijgt of het land niet in mag.

Attentie: het kan zijn, dat minderjarige studenten die alleen reizen of samen met een volwassene, die niet de wettige voogd is, een extra (officieel) document nodig hebben, dat is ondertekend door de ouders, tweede ouder of wettige voogd(en) met de toestemming om te reizen. Elk land geeft aan of het kind wel of niet een officiële toestemming moet hebben van de ouder(s) of voogd. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/wettelijke voogd(en) om voorafgaand aan het vertrek van het kind om de vereisten van het land waar de minderjarige student naar toe en weer uit reist, te contoleren.


8. Voorbehouden rechten van ESL – Taalreizen

Wij, ESL - Taalreizen en onze partnerscholen behouden ons het recht voor een inschrijving te weigeren of een deelnemer terug te sturen zonder enige schadevergoeding, indien, naar onze mening, zijn/haar gedrag het goed functioneren van een school schaadt. Alle daaraan verbonden kosten – de terugreis inbegrepen – zijn voor de rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers, of hun wettelijke vertegenwoordiger, zijn verantwoordelijk voor schade of verlies opgelopen tijdens hun verblijf.


Wijzigingen aan het programma door de partnerschool

De student gaat akkoord met de mogelijkheid, dat de partnerschool de structuur en inhoud van een aangeboden programma wijzigt om hierdoor te voldoen aan de plaatselijke regelgeving betreffende gezondheid en veiligheid, en om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de studenten te beschermen. Deze - - - wijzigingen kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot:

 • Wijzigingen in hoe een bepaald programma wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld verandering van les in de klas naar les online
 • Verkleining van de klasgrootte
 • Annulering of vervanging van specifieke activiteiten


ESL-Taalreizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen die zijn gemaakt door een partnerschool.


9. Verantwoordelijkheid van de organisator

ESL – Taalreizen is in zijn hoedanigheid als agent voor taalreizen verantwoordelijk voor de authenticiteit van de brochure, de juistheid van zijn inhoud, de nauwgezette keuze van de dienstverleners alsook voor de overdracht van reisdocumenten tot het punt van verkoop/cliënt. ESL – Taalreizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van een ongeval op de plaats van verblijf of tijdens de reis.
ESL – Taalreizen neemt geen verantwoordelijkheid voor verzoeken tot compensatie betreffende luchtreizen. De passagier is op de hoogte, dat ESL-Taalreizen geen luchtreizen organiseert en slechts bemiddelt. Daarom vragen we je aandacht voor de regels en voorwaarden van het partner-reisagentschap.

ESL-Taalreizen maakt geen deel uit van deze overeenkomst, en is niet aansprakelijk voor vertraging in uitvoering of geen uitvoering van welke verplichting dan ook in deze overeenkomst, wanneer een dergelijke vertraging of storing voortkomt uit gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten de redelijke controle zijn, zoals (maar niet beperkt tot): brand, natuurramp, overheidsmaatregelen, fouten van partnerscholen, leveranciers of onderaannemers; onenigheid tussen werknemers of burgerlijke onrust, criminele, terroristische of dreigende terroristische activiteiten van welke aard dan ook; pandemieën en andere openbare noodsituaties qua gezondheid; iedere nalatige of geplande actie of het nalaten daar van door derden; of iedere andere oorzaak buiten de directe invloed van ES-Taalreizen (lees: overmacht).

Wanneer een programma door de organisator of partnerschool door overmacht wordt geannuleerd, is het volgende van kracht:

 • ESL-Taalreizen, of de organisator (indien van toepassing) heeft het recht om een vooraf berekend bedrag te behouden van alle voldane kosten waar de dienstverlening gedeeltelijk is verleend. Alle behouden kosten zullen dan in verhouding staan tot de verleende diensten
 • ESL-Taalreizen is bevoegd om alle niet gedekte in mindering te brengen, wanneer het aankomt op terugbetaling, bijvoorbeeld annuleringskosten of vergelijkbaar
 • De organisator of partnerschool heeft het recht om het geannuleerde programma uit te voeren op een alternatieve manier zoals door middel van online en virtuele programma’s
 • Alle dienstverlening van derden, ingezet door ESL-Taalreizen, ten behoeve van de deelnemer, zoals maar niet beperkt tot vluchten of verzekering blijft onderhevig aan de regels van de betreffende verstrekker en ESL-Taalreizen zal niet aansprakelijk zijn voor de diensten van een dergelijke derde partij of voor welke actie of het ontbreken daarvan door een dergelijke derde partij.

10. Accommodatie en gastgezin

De contactgegevens van het gastgezin (naam, telefoonnummer en compleet adres) wordt je 10 tot 7 dagen voorafgaand aan je vertrek verstrekt per mail. Een wijziging op het laatste moment is mogelijk, om redenen die buiten onze invloed liggen. Er is geen garantie op onze informatie over de afstand tot de school, de aanwezigheid van kinderen en huisdieren. Wanneer je een speciaal dieet moet volgen, of medische behandeling, of wanneer je allergieën hebt, dan moet ons toewijzingscentrum dit weten voordat het programma begint, zodat de school een passende accommodatie kan garanderen.

Betreffende accommodatie doet ESL er alles aan om de voorkeuren van alle studenten onder de aandacht te brengen van de scholen, maar we kunnen dit niet in alle gevallen garanderen, omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gezinnen, residenties en appartementen ten tijde van de boeking. ESL doet haar uiterste best om te vermijden dat de cliënt in een gastgezin wordt geplaatst samen met studenten die dezelfde moedertaal spreken. Maar tijdens het hoogseizoen (juni, juli en augustus) kan dit niet worden gegarandeerd.

Precies zo kan de afstand tussen het gastgezin en de school groter zijn dan het gemiddelde, dat in de catalogus of op de website is aangegeven. Dat geldt tijdens het hoogseizoen of voor reserveringen die kort voorafgaand aan de start van een cursus zijn gemaakt.

Sommige accommodaties vragen een toeslag aan studenten met een speciaal dieet (voedselintolerantie, coeliakie, enz.) en ook voor taalreizen tijdens nationale feestdagen of bepaalde perioden zoals Kerst, jaarwisseling, enz.


11. De gebruiken in de landen waar de programma’s plaatsvinden

De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.


12. Annulering van een programma

De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.


13. Prijswijzigingen

ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of BTW. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door ESL – Taalreizen bedraagt, heb je het recht, zonder bijkomende kosten, je contract met ESL – Taalreizen te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.


14. Cursusmateriaal

Alle cursusmateriaal wordt niet systematisch opgenomen in de prijs van het verblijf. Indien niet inbegrepen, is het ter plaatse te betalen en varieert het naargelang de ontwikkeling van je taalniveau (duur van je verblijf), naargelang het gekozen programma (specifieke lessen, examenvoorbereidingen), of terwille van de specifieke behoeften van de student (steun, privélessen).


15. Feestdagen

Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feesten, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald.


16. Leswijzigingen

Vanwege het aantal deelnemers, hun taalniveau, of het seizoen, zijn onze partnerscholen soms verplicht gereserveerde groepslessen te vervangen door privélessen (van een minder aantal). Deze wijzigingen leiden niet tot een prijswijziging.


17. Promotiemateriaal

ESL - Taalreizen behoudt zich het recht voor de afbeeldingen en foto’s die genomen worden in zijn partnerscholen of in het kader van een taalverblijf te bewaren/ gebruiken voor promotionele doeleinden in overeenstemming met de deelnemers. Daartegenover staat, dat ESL – Taalreizen zich engageert tot vertrouwelijkheid en discretie om de rechten en goederen van zijn cliënten te beschermen conform de bestaande wetgeving.


18. Gratis vlucht

Afhankelijk van de school, de bestemming en het aantal opeenvolgende geboekte weken, biedt ESL gratis vluchten aan. De cursus mag niet later dan 6 weken voor aanvang van de cursus geboekt zijn. De vlucht wordt alleen door ESL geboekt. Deze aanbiedingen zijn niet geldig met terugwerkende kracht in het geval de duur van de cursus ter plaatse wordt verlengd. Mocht de deelnemer de duur van de cursus, de school of de bestemming wijzigen voor of na vertrek, dan komt de aanbieding te vervallen en komt de prijs van de vlucht voor rekening van de deelnemer. Deze aanbiedingen mogen zonder voorafgaande kennisgeving gestopt of aangepast worden door ESL op elk moment gedurende het jaar. Lees meer over de voorwaarden en speciale aanbiedingen per school op de profielpagina van de school op onze website.


19. Bescherming van privacy

De deelnemer moet een zeker aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan ESL – Taalreizen. ESL – Taalreizen garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent bescherming van de privacy. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijk doorgegeven worden aan de partners van ESL – Taalreizen. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft, heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage in en wijziging van zijn/haar gegevens. Om van dit recht gebruik te maken neem je contact op met ESL Education SA, Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne, Zwitserland, T: +41(0)21 9628880 F: +31(0) 21 2628881, E: [email protected]


20. Laagste prijs garantie

Indien, binnen de 30 dagen volgend op de betaling van je rekening, je exact hetzelfde programma vindt met dezelfde prestaties inbegrepen en voor dezelfde data (identieke school en accommodatie) aangeboden door een andere taalreisorganisatie in Nederland en voor een gepubliceerd tarief in een officiële brochure en in de munt van het desbetreffende land, maar voor een lagere prijs dan die betaald aan ESL – Taalreizen, engageren wij ons ertoe het verschil terug te betalen. Alle promotionele aanbiedingen of gepersonaliseerde offertes van andere taalreisorganisaties vallen niet onder deze garantie evenals de volgende diensten: vliegtuigtickets, verzekeringen, hotels, etc.


21. Plaats van jurisdictie

Enkel de bepalingen van het Zwitserse recht zijn van toepassing op de handelingen gesteld tussen jou en ESL – Taalreizen. De plaats van jurisdictie is Lausanne.
 
ESL Education SA
Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
Zwitserland
T: +41 (0) 21 962 88 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: [email protected]

Juniors

De algemene voorwaarden, in het bijzonder die van de verkoop, geven samen met de brochure/website in eerste instantie informatie over de taalreizen. Daarnaast maken zij noodzakelijk deel uit van het contract van de taalreis. Deze voorwaarden worden toegepast vanaf het ontvangen van het inschrijvingsformulier dat bekrachtigd wordt door een schriftelijke bevestiging van inschrijving door onze organisatie.


1. Inschrijving & bevestiging

Bij inschrijving ga je akkoord met de contract- en reisvoorwaarden van ESL Education SA (ESL-Taalreizen in het Buitenland). Wanneer we jouw inschrijving via onze website hebben ontvangen, bevestigen wij jouw taalreis binnen 7 werkdagen. We informeren je zo snel mogelijk en stellen je een alternatieve cursus voor, wanneer de cursus van jouw keuze vol is. We raden je aan om je vlieg-/treinticket te boeken wanneer je onze boekingsbevestiging van ons toewijzingscentrum hebt ontvangen. In geval van een late inschrijving, 2 weken of korter voorafgaand aan je vertrek, wordt een last-minute toeslag van EUR 30,-- in rekening gebracht.


2. Betaling

Inschrijvingskosten van EUR 60,-- is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Het aanbetalingsbedrag van EUR 300,-- en ook de verzekeringskosten (indien geboekt, zie punt 6) moeten met creditcard worden betaald ten tijde van inschrijving. Alle vluchten die door ESL zijn geboekt moeten worden betaald bij bevestiging. Voor het nog te betalen bedrag krijg je een rekening, die ten laatste 4 weken voorafgaand aan de cursus moet worden betaald. Het restbedrag kan worden betaald met creditcard of via bankoverschrijving. Als de boeking minder dan 4 weken voorafgaand aan het begin van de cursus wordt gedaan, dan moet het totale restbedrag voorafgaand aan je vertrek in ons bezit zijn, in overeenstemming met de deadline van je inschrijvingsbevestiging.  ESL-Taalreizen in het Buitenland zal je boeking annuleren wanneer de aanbetaling of restbedrag niet wordt betaald (volgens de annuleringsvoorwaarden, genoemd in punt 4). Wanneer je boekt via een cunsultancy agentschap, dan zijn wij slechts verplicht om on te houden aan het contract vanaf het moment dat je geld aan ons is overgemaakt. Jonge deelnemers kunnen een begeleidingsservice van de luchtvaartmaatschappij bij ons boeken voor alleenreizende minderjarigen. Wanneer dit wordt geboekt, dan moet de partnerschool die de deelnemer ontvangt hierover worden geïnformeerd bij inschrijving. Er kan door de school een toeslag in rekening worden gebracht voor deze service (zie de prijslijst in je bestemming onder “opties en extra’s”).

Wanneer de student een visum moet aanvragen kan het zo zijn dat wij het gehele bedrag van het cursusgeld moeten hebben ontvangen, om de uitnodigingsbrief per email te kunnen verzenden. Na ontvangst van de aanbetaling en de beschikbaarheidsbevestiging van de school zullen wij jouw inschrijving bevestigen en jou de eindrekening sturen, wanneer dit nodig is. Wanneer wij het complete bedrag hebben ontvangen zullen wij je de uitnodigingsbrief sturen, waarmee je een visum kan aanvragen. Let op: als je een fysieke brief nodig hebt, dan kan een originele ontvangstbrief die naar je huisadres per post wordt verzonden extra geld kosten.


3. Wijzigingen van de boeking

Voor elke wijziging die voorafgaand aan het begin van de cursus wordt gevraagd, worden administratiekosten van EUR 30,-- berekend, te betalen bij het prijsverschil tussen de originele boekingsdatum met de nieuwe.
Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering, volgens de voorwaarden die zijn genoemd in punt 4.


Na je vertrek

Wanneer je besluit om de origineel geboekte cursus na je vertrek te verkorten of veranderen, dan heb je geen recht op terugbetaling. Als je je soort accommodatie wil veranderen, of wat dan ook wil veranderen, neem dan contact op met onze toewijzingsafdeling. Let op: voor alle wijzigingen van de originele boeking kunnen extra kosten berekend worden.


4. Annulering

Betreffende taalreizen in het Buitenland

a)     Een eventuele annulering moet worden gedaan per email. Als de annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan wordt jou een bedrag van EUR 300,-- in rekening gebracht. Verzekeringskosten worden eveneens in rekening gebracht.

b)     Als jouw annulering minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan worden jou annuleringskosten van ten minste EUR 300,-- in rekening gebracht, of de volgende bedragen:

 • Van 29 tot 15 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 20% van het programma in rekening gebracht.
 • Van 14 tot 8 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 40% van het programma in rekening gebracht.
 • Van 7 dagen tot 1 dag voorafgaand aan vertrek wordt 80% van het programma in rekening gebracht.
 • Voor de rest van je taalreis, of in geval van een vervroegde terugkeer wordt geen geld terug betaald.


Verzekeringskosten zullen altijd in rekening worden gebracht en worden daarom niet terugbetaald.


5. Reisgarantie

ESL-Taalreizen in het Buitenland is lid van het Garantiefond van de Zwitserse reissector. Dit Garantiefonds betaalt je de pakketkosten van je taalreis terug, wanneer de dienstverlener voorafgaand aan je vertrek in gebreke blijft. Wanneer het onvermogen zich na je vertrek voordoet, dan zorgt het Garantiefonds voor betaling van de terugreis, voor zover de dienstverlener niet voldoet aan diens verplichtingen.


6. Verzekering

Alle studenten die met ESL-Taalreizen naar het buitenland gaan voor een taalreis moeten een verzekeringspolis hebben voor hun tijd in het Buitenland. Als je geïnteresseerd bent om een verzekering af te sluiten via een door ons vertrouwde dienstverlener, die alle soorten van verzekering aanbiedt (annulerings-, ongevallen- en ziektekostenverzekering) laat  ons dat dan alsjeblieft weten bij inschrijving. Wanneer je voorafgaand aan je vertrek niet zou kunnen reizen (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, indiensttreding of verlies van een baan, gestolen paspoort, enz.) worden de normale kosten in rekening gebracht, maar de klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van terugbetaling door de verzekeraar; assistentie verzekering (vervroegde terugkeer, ziekenvervoer, repatriëring, enz.) en ongevallen- en  ziektekostenverzekering. Je moet ook je vertrek vanuit het buitenland doorgeven aan je ziektekostenverzekeraar (of andere wederzijdse verzekeringsmaatschappij).


7. Toegangsvoorwaarden in het land van bestemming

Jij ben verantwoordelijk voor het verkrijgen van de reisinformatie over het land, de benodigde documentatie en het benodigde visum voor je reis, de veiligheidssituatie van het land, gezondheidszorg, vaccinaties, plaatselijke wetgeving en gewoonten. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van alle belangrijke instructies betreffende je reis.
Doe je dit niet, dan zijn de kosten – in het bijzonder de annuleringskosten – voor jouw rekening, behalve wanneer dit komt door niet correcte informatie van ESL-Taalreizen in het Buitenland.
ESL is niet verantwoordelijk wanneer een student geen visum krijgt of geen toestemming krijgt om het land in te reizen.

Attentie: minderjarige studenten die alleen reizen of met een volwassene die niet de wettelijke verzorger is, hebben soms een extra (officieel) document nodig, ondertekend door hun ouders, een tweede ouder of wettelijk verzorger(s), als toestemming om te reizen.
Elk land besluit zelf, of en wanneer het kind een officiële toestemming moet hebben van de ouder(s) of verzorger. De ouders / wettelijk verzorger(s) zijn verantwoordelijk om voorafgaand aan de reis van het kind na te gaan wat het land vereist, waar de minderjarige student naar toe gaat en vanuit vertrekt.


8. Rechten die zijn voorbehouden aan de organisator

ESL-Taalreizen in het Buitenland en onze partnerscholen behouden zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of om een deelnemer weg te sturen, wanneer hun gedrag een soepel verloop van het programma in de weg staat, wanneer het in strijd is met de regels van de instelling of wanneer dit in strijd is met de wet van het gastland. Alle kosten, ook die van de terugreis, boetes, enz. zijn voor rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers of hun wettelijk verzorgers zijn eveneens verantwoordelijk voor alle schade of verlies, door hen veroorzaakt tijdens hun verblijf.


Wijzigingen aan het programma door de partnerschool

De student neemt kennis van en gaat akkoord met de situatie, dat de partnerschool de structuur en inhoud van een geadverteerd programma kan wijzigen, ten gevolge van de plaatselijke regels betreffende gezondheid en veiligheid en om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de studenten te beschermen. Deze wijzigingen zouden kunnen zijn, maar niet beperkt tot:

 • Wijzigingen van hoe een bepaald programma wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het veranderen van onderwijs in de klas naar online onderwijs
 • Het verkleinen van de klasgrootte, of
 • Annulering of verandering van bepaalde activiteiten. 


ESL-Taalreizen is niet aansprakelijk voor welke wijzigingen dan ook, die zijn gemaakt door een partnerschool.


9. Verantwoordelijkheid van de organisator

ESL-Taalreizen in het Buitenland is verantwoordelijk als taalreisagentschap voor de authenticiteit van haar brochure, de accuratesse van de inhoud, de plichtsgetrouwe keuze van de dienstverleners evenals het voorzien van de reisdocumenten aan het verkooppunt/de cliënt. ESL-Taalreizen in het Buitenland kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeluk, of dit nu plaatsvindt op de plaats van de taalreis of tijdens de reis. ESL-Taalreizen in het Buitenland neemt geen verantwoordelijkheid voor compensatieverzoeken in relatie met overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen. De passagier is er van op de hoogte, dat ESL-Taalreizen in het Buitenland geen luchtreizen organiseert en slechts handelt als tussenpersoon. Wij verwijzen je daarom ook naar onze regels en voorwaarden van het partner reisbureau.

ESL-Taalreizen in het Buitenland zal deze overeenkomst niet verbreken noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering van enige verplichtingen van deze overeenkomst, wanneer een dergelijke vertraging of niet levering het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijk bereik, inclusief maar niet beperkt tot: brand, natuurramp, handelen van overheid, in gebreke blijven van partnerscholen, leveranciers of onderaannemers, arbeidsconflicten of burgerlijke onrust, criminele, terroristische of dreigende terroristische activiteiten van welke aard dan ook, pandemieën en andere publieke gezondheidsnoodsituaties, welke nalatige of bedoelde handeling of niet-handeling door enige derde partij, of welke andere oorzaak buiten de directe controle ligt van ESL-Taalreizen in het Buitenland (alle beschouwd als “Force Majeur” situatie).

Wanneer een programma door de organisator of de partnerschool wordt geannuleerd vanwege een Force Majeur situatie, dan wordt bevestigd dat:

 • ESL-Taalreizen of de organisator (wanneer van toepassing) het recht heeft om een pro rata bedrag te behouden van alle kosten die zijn betaald wanneer diensten gedeeltelijk zijn geleverd. Alle behouden kosten zullen proportioneel zijn met de geleverde diensten
 • ESL-Taalreizen het recht heeft om aftrek te doen van alle niet verhaalbare kosten van het bedrag van terugbetaling, bijvoorbeeld annuleringskosten of vergelijkbare kosten
 • De organisator of de partnerschool het recht heeft om het geannuleerde programma op een andere manier aan te bieden, zoals online en virtuele programma’s
 • Elke dienst van een derde partij, waarbij ESL-Taalreizen heeft bemiddeld namens de deelnemer, inclusief maar niet beperk tot vluchten of verzekering, valt onder de regels van de betreffende dienstverlener en ESL-Taalreizen zal niet aansprakelijk zijn voor de diensten van zo’n derde partij of welke daad of verzuim van zo’n derde partij dan ook.

10. Accommodatie en gastgezin

De contactgegevens van het gastgezin (naam, telefoonnummer, compleet adres) wordt aan je doorgegeven per email, 10 tot 7 dagen voorafgaand aan je vertrek. Een last-minute wijziging kan zich voordoen om redenen buiten onze controle. Verzoeken over de afstand vanaf de school, de aanwezigheid van kinderen en de aanwezigheid van huisdieren worden niet gegarandeerd gehonoreerd. Als je kind een speciaal dieet heeft of een medische behandeling ondergaat of een allergie heeft, dan moet ons toewijzingscentrum hiervan op de hoogte zijn voordat het programma start, zodat de school een passende accommodatie kan garanderen.

Als het gaat over accommodatie dan verplicht ESL zich er toe om de school te verzoeken zich zoveel mogelijk te houden aan de voorkeuren van alle studenten. Wij kunnen dat echter niet in alle gevallen garanderen, omdat wij op het tijdstip van boeking afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gezinnen, de residenties en appartementen. ESL zal zich inspannen om te voorkomen dat een cliënt wordt geplaatst in een gezin waar al studenten logeren met dezelfde moedertaal. Maar tijdens het hoogseizoen (juni, juli en augustus) kan dit niet worden gegarandeerd.

Zo kan ook , tijdens het hoogseizoen of bij reserveringen die kort voor het begin van de cursus zijn gedaan, de afstand tussen een gastgezin accommodatie en de school groter zijn dan het gemiddelde, genoemd in onze catalogus of op onze website.

Bij sommige accommodaties wordt een toeslag berekend voor studenten met een speciaal dieet (voedselintolerantie, coeliakie, enz.) en voor taalreizen tijdens nationale feestdagen of bepaalde perioden zoals Kerst, de jaarwisseling, enz.


11. Gewoonten in de landen waar de programma’s zich afspelen

De student moet zich aanpassen aan de manier van leven en aan de gewoonten in het land dat wordt bezocht. De student heeft respect voor de verschillen betreffende ras, cultuur, religie, seks, geloofsovertuigingen of zelfs handicaps. Het is niet alleen belangrijk in een toenemend geglobaliseerde wereld, maar het bereidt ons voor om solidair te zijn en waardering te hebben voor en te leren van anderen om tolerant te zijn en respect te hebben voor de wetten van het land van bestemming.

Door inschrijving ga je akkoord met het bezoeken van de lessen en met de geboden en verboden betreffende het gebruik van tabak, alcohol en drugs.

Wanneer je je niet houdt aan de wet van je bestemming, dan behoudt de school zich het recht voor om je weg te sturen van het programma. Als dat zou gebeuren zijn de kosten van een vervroegde huisreis voor rekening van de student.


12. Annulering van een programma

De organisator kan een programma annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, op bevel van de overheid, een staking, onrust of andere beperkende redenen. Het totale bedrag dat voor de cursus is betaald wordt onmiddellijk terug gegeven, maar in alle gevallen mag de organisator een compensatie behouden voor de gedeeltelijk geleverde diensten.


13. Prijswijzigingen

ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van onvoorziene veranderingen zoals monetaire fluctuaties, toegenomen transportkosten, de introductie of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelasting of BTW. Als de verhoging meer dan 10% van het bedrag dat door ESL-Taalreizen in het Buitenland is, dan heb je het recht om je contract met ESL-Taalreizen in het Buitenland te beëindigen zonder kosten, per aangetekende post binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.


14. Aankomst- en vertrekdata

Het Juniorprogramma begint en eindigt op vastgestelde data. In geval van een vroege aankomst of laat vertrek wordt een bedrag voor de extra nachten en ook voor de luchthaventransfer in rekening gebracht. Let op: er kunnen andere boekingskosten worden gefactureerd.


15. Nationale feestdagen

Wanneer het onderwijs niet plaatsvindt op nationale feestdagen en wanneer de lessen niet worden gecompenseerd door onze partnerschool worden de gemiste uren niet vergoed.


16. Activiteitenprogramma en optionele activiteiten

De activiteiten die in onze brochure of online staan worden als voorbeeld gegeven en kunnen afwijken naar de omstandigheden. Het kan zijn, dat een programma van 1 week geen weekendactiviteiten heeft. Een geschreven toestemming van de wettelijk verzorger kan worden gevraagd voor speciale activiteiten zoals duiken, surfen, zeilen, paardrijden, paragliden, kanoën, enz. Als het vereiste formulier ten minste 10 dagen voorafgaand aan de start van het programma wordt overlegd, dan behoudt ESL Taalreizen zich het recht voor om de betreffende activiteiten te annuleren. Het geld wordt dan niet terugbetaald.


17. Reclamemateriaal

ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om voor reclamedoeleinden de foto’s en het beeldmateriaal te behouden en/of te gebruiken, dat binnen de partnerscholen is gemaakt of binnen de structuur van een taalstudiereis in het buitenland, met akkoord van de deelnemers. Daarvoor in de plaats stelt ESL-Taalreizen in het Buitenland alles in het werk voor vertrouwelijkheid en discretie  van de rechten en goederen van de cliënten, in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.


18. Bescherming van persoonsgegevens

ESL-Taalreizen in het Buitenland gaat er mee akkoord om jouw persoonsgegevens te behandelen volgens de huidige wetgeving betreffende de bescherming van privacy. Jouw persoonlijke informatie kan uitsluitend worden gedeeld met de partners van EL-Taalreizen in het buitenland met als doel het contract uit te voeren. De informatie kan ook worden gebruikt om contact met jou op te nemen en je te informeren over de programma’s en diensten van ESL-Taalreizen in het Buitenland. Je hebt het recht om op aanvraag en gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie ten behoeve van marketing doelen en je hebt het recht om bezwaar te maken en jouw persoonsinformatie te rectificeren. Minderjarigen moeten worden vertegenwoordigd door hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Om dit recht uit te oefenen kan je contact opnemen met ESL-Language Studies Abroad, Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne, Zwitserland.


19. Verantwoordelijke organisaties

De organisaties van onze respectievelijke partnerscholen.


20. Rechtsgebied

Uitsluitend de Zwitserse wetgeving is van toepassing in aanstaande relatie tussen jou en ESL-Taalreizen in het Buitenland. De plaats van het rechtsgebied is Lausanne.
 
 
ESL Education SA
Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
Zwitserland
T: +41 (0) 21 962 88 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: [email protected]

Families

1. Inschrijving & bevestiging

Bij inschrijving ga je akkoord met de contract- en reisvoorwaarden van ESL Education SA (ESL-Taalreizen in het Buitenland). Wanneer we jouw inschrijving via onze website hebben ontvangen, bevestigen wij jouw taalreis binnen 7 werkdagen. We informeren je snel en stellen je een alternatieve cursus voor, wanneer de cursus van jouw keuze vol is. We raden je aan om je vlieg-/treinticket te boeken wanneer je onze boekingsbevestiging van ons toewijzingscentrum hebt ontvangen. In geval van een late inschrijving, 2 weken of korter voorafgaand aan je vertrek, wordt een last-minute toeslag van EUR 30,-- in rekening gebracht. Het totale bedrag van je taalreis is (ongeveer 6 weken voorafgaand aan je vertrek) omgerekend naar EUR. De voorkeur van betaling in vreemde valuta moet ten tijde van je eerste boeking worden aangegeven. Een Internationale banktoeslag, oplopend tot EUR 10,--, zal op de rekening staan voor de kosten van de bankoverschrijving die ESL-Taalreizen in het Buitenland maakt naar haar partnerscholen.


2. Betaling

Voor een gezinsboeking van twee deelnemers berekenen wij één keer de inschrijvingskosten van EUR 100,--. Voor elke bijkomende deelnemer berekenen wij bovendien EUR 35,-- bij de originele inschrijvingskosten. Het aanbetalingsbedrag van EUR 300,-- en ook de verzekeringskosten (indien geboekt, zie punt 6) moeten met creditcard worden betaald ten tijde van inschrijving. Alle vluchten die door ESL zijn geboekt moeten worden betaald bij bevestiging. Voor het nog te betalen bedrag krijg je een rekening, die ten laatste 4 weken voorafgaand aan de cursus moet worden betaald. Het restbedrag kan worden betaald met creditcard of via bankoverschrijving. ESL-Taalreizen in het Buitenland kan je boeking annuleren wanneer de aanbetaling of restbedrag niet wordt betaald (volgens de annuleringsvoorwaarden, genoemd in punt 4). Jouw dossier wordt naar je opgestuurd nadat we het totaalbedrag van je hebben ontvangen (gewoonlijk 10 tot 7 dagen voorafgaand aan je vertrek).


3. Wijzigingen van de boeking

Voorafgaand aan vertrek

Voor elke wijziging die voorafgaand aan het begin van de cursus wordt gevraagd, worden administratiekosten van EUR 30,-- berekend, te betalen bij het prijsverschil tussen de originele boekingsdatum met de nieuwe.
Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering, volgens de voorwaarden die zijn genoemd in punt 4.


Na je vertrek

Wanneer je besluit om de origineel geboekte cursus na je vertrek te verkorten of veranderen, dan heb je geen recht op terugbetaling. Als je je soort accommodatie wil veranderen, of wat dan ook wil veranderen, neem dan contact op met onze toewijzingsafdeling. Let op: voor alle wijzigingen van de originele boeking kunnen extra kosten berekend worden.


4. Annulering

Betreffende taalreizen in het Buitenland

a)     Een eventuele annulering moet worden gedaan per email. Als de annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan wordt jou een bedrag van EUR 300,-- in rekening gebracht. Verzekeringskosten worden eveneens in rekening gebracht.
 
b)     Als jouw annulering minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan worden jou annuleringskosten van ten minste EUR 300,-- in rekening gebracht, of de volgende bedragen:

- Van 29 tot 15 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 20% van het programma in rekening gebracht.
- Van 14 tot 8 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 40% van het programma in rekening gebracht.
- Van 7 dagen tot 1 dag voorafgaand aan vertrek wordt 80% van het programma in rekening gebracht.
- Voor de rest van je taalreis, of in geval van een vervroegde terugkeer wordt geen geld terug betaald.
 
Verzekeringskosten zullen altijd in rekening worden gebracht en worden daarom niet terugbetaald.


Betreffende vluchten

In geval van een wijziging in de boeking nadat het ticket is bevestigd worden de wijzigingskosten van de touroperator of de luchtvaartmaatschappij geheel in rekening gebracht, behalve wanneer je een verzekering hebt afgesloten die annuleringskosten gedeelteljk dekt (zie punt 6).


Betreffende accommodatie

De residenties/appartementen/studio’s/hotelkamers vallen onder de voorwaarden van annulering van de verschillende plaatselijke dienstverleners en de annuleringskosten zijn over het algemeen hoger dan voor gastgezinnen. Gedetailleerde annuleringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.


5. Reisgarantie

ESL-Taalreizen in het Buitenland is lid van het Garantiefond van de Zwitserse reissector. Dit Garantiefonds betaalt je de pakketkosten van je taalreis terug, wanneer de dienstverlener voorafgaand aan je vertrek in gebreke blijft. Wanneer het onvermogen zich na je vertrek voordoet, dan zorgt het Garantiefonds voor betaling van de terugreis, voor zover de dienstverlener niet voldoet aan diens verplichtingen.


6. Verzekering

Alle studenten die met ESL-Taalreizen naar het buitenland gaan voor een taalreis moeten een verzekeringspolis hebben voor hun tijd in het Buitenland. Als je geïnteresseerd bent om een verzekering af te sluiten via een door ons vertrouwde dienstverlener, die alle soorten van verzekering aanbiedt (annulerings-, ongevallen- en ziektekostenverzekering) laat  ons dat dan alsjeblieft weten bij inschrijving. Wanneer je voorafgaand aan je vertrek niet zou kunnen reizen (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, indiensttreding of verlies van een baan, gestolen paspoort, enz.) worden de normale kosten in rekening gebracht, maar de klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van terugbetaling door de verzekeraar; assistentie verzekering (vervroegde terugkeer, ziekenvervoer, repatriëring, enz.) en ongevallen- en  ziektekostenverzekering. Je moet ook je vertrek vanuit het buitenland doorgeven aan je ziektekostenverzekeraar (of andere wederzijdse verzekeringsmaatschappij).


Gratis ESL examen annuleringsverzekering

Wanneer je een examen gaat afleggen, waarbij een negatief resultaat invloed heeft op je vertrek, is het mogelijk om een gratis examen annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer dit zich zou voordoen, dan vragen wij jou om een officieel document te overleggen als bewijs van de bovengenoemde situatie. Je krijg dan een complete terugbetaling. Wij vragen je om er van doordrongen te zijn, dat het vliegticket apart staat en geen deel uitmaakt van deze annuleringsverzekering. De verzekering is uitsluitend geldig als wij minstens 10 dagen voorafgaand aan je vertrek op de hoogte worden gesteld.


7. Toegangsvoorwaarden in het land van bestemming

Jij ben verantwoordelijk voor het verkrijgen van de reisinformatie over het land, de benodigde documentatie en het benodigde visum voor je reis, de veiligheidssituatie van het land, gezondheidszorg, vaccinaties, plaatselijke wetgeving en gewoonten. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van alle belangrijke instructies betreffende je reis.
Doe je dit niet, dan zijn de kosten – in het bijzonder de annuleringskosten – voor jouw rekening, behalve wanneer dit komt door niet correcte informatie van ESL-Taalreizen in het Buitenland.
ESL is niet verantwoordelijk wanneer een student geen visum krijgt of geen toestemming krijgt om het land in te reizen.

Attentie: minderjarige studenten die alleen reizen of met een volwassene die niet de wettelijke verzorger is, hebben soms een extra (officieel) document nodig, ondertekend door hun ouders, een tweede ouder of wettelijk verzorger(s), als toestemming om te reizen.
Elk land besluit zelf, of en wanneer het kind een officiële toestemming moet hebben van de ouder(s) of verzorger. De ouders / wettelijk verzorger(s) zijn verantwoordelijk om voorafgaand aan de reis van het kind na te gaan wat het land vereist, waar de minderjarige student naar toe gaat en vanuit vertrekt.


8. Rechten die zijn voorbehouden aan de organisator

ESL-Taalreizen in het Buitenland en onze partnerscholen behouden zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of om een deelnemer weg te sturen, wanneer hun gedrag een soepel verloop van het programma in de weg staat, wanneer het in strijd is met de regels van de instelling of wanneer dit in strijd is met de wet van het gastland. Alle kosten, ook die van de terugreis, boetes, enz. zijn voor rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers of hun wettelijk verzorgers zijn eveneens verantwoordelijk voor alle schade of verlies, door hen veroorzaakt tijdens hun verblijf.

Wijzigingen aan het programma door de partnerschool

De student neemt kennis van en gaat akkoord met de situatie, dat de partnerschool de structuur en inhoud van een geadverteerd programma kan wijzigen, ten gevolge van de plaatselijke regels betreffende gezondheid en veiligheid en om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de studenten te beschermen. Deze wijzigingen zouden kunnen zijn, maar niet beperkt tot:
Wijzigingen van hoe een bepaald programma wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het veranderen van onderwijs in de klas naar online onderwijs;
Het verkleinen van de klasgrootte, of
Annulering of verandering van bepaalde activiteiten. 
ESL-Taalreizen is niet aansprakelijk voor welke wijzigingen dan ook, die zijn gemaakt door een partnerschool.


9. Verantwoordelijkheid van de organisator

ESL-Taalreizen in het Buitenland is verantwoordelijk als taalreisagentschap voor de authenticiteit van haar brochure, de accuratesse van de inhoud, de plichtsgetrouwe keuze van de dienstverleners evenals het voorzien van de reisdocumenten aan het verkooppunt/de cliënt. ESL-Taalreizen in het Buitenland kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeluk, of dit nu plaatsvindt op de plaats van de taalreis of tijdens de reis. ESL-Taalreizen in het Buitenland neemt geen verantwoordelijkheid voor compensatieverzoeken in relatie met overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen. De passagier is er van op de hoogte, dat ESL-Taalreizen in het Buitenland geen luchtreizen organiseert en slechts handelt als tussenpersoon. Wij verwijzen je daarom ook naar onze regels en voorwaarden van het partner reisbureau.

ESL-Taalreizen in het Buitenland zal deze overeenkomst niet verbreken noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering van enige verplichtingen van deze overeenkomst, wanneer een dergelijke vertraging of niet levering het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijk bereik, inclusief maar niet beperkt tot: brand, natuurramp, handelen van overheid, in gebreke blijven van partnerscholen, leveranciers of onderaannemers, arbeidsconflicten of burgerlijke onrust, criminele, terroristische of dreigende terroristische activiteiten van welke aard dan ook, pandemieën en andere publieke gezondheidsnoodsituaties, welke nalatige of bedoelde handeling of niet-handeling door enige derde partij, of welke andere oorzaak buiten de directe controle ligt van ESL-Taalreizen in het Buitenland (alle beschouwd als “Force Majeur” situatie).

Wanneer een programma door de organisator of de partnerschool wordt geannuleerd vanwege een Force Majeur situatie, dan wordt bevestigd dat:

 • ESL-Taalreizen of de organisator (wanneer van toepassing) het recht heeft om een pro rata bedrag te behouden van alle kosten die zijn betaald wanneer diensten gedeeltelijk zijn geleverd. Alle behouden kosten zullen proportioneel zijn aan de geleverde diensten
 • ESL-Taalreizen het recht heeft om aftrek te doen van alle niet verhaalbare kosten van het bedrag van terugbetaling, bijvoorbeeld annuleringskosten of vergelijkbare kosten
 • De organisator of de partnerschool het recht heeft om het geannuleerde programma op een andere manier aan te bieden, zoals online en virtuele programma’s
 • Elke dienst van een derde partij, waarbij ESL-Taalreizen heeft bemiddeld namens de deelnemer, inclusief maar niet beperk tot vluchten of verzekering, valt onder de regels van de betreffende dienstverlener en ESL-Taalreizen zal niet aansprakelijk zijn voor de diensten van zo’n derde partij of welke daad of verzuim van zo’n derde partij dan ook.

10. Annulering van een programma

De organisator kan een programma annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, op bevel van de overheid, een staking, onrust of andere beperkende redenen. Het totale bedrag dat voor de cursus is betaald wordt onmiddellijk terug gegeven, maar in alle gevallen mag de organisator een compensatie behouden voor de gedeeltelijk geleverde diensten.


11. Prijswijzigingen

ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van onvoorziene veranderingen zoals monetaire fluctuaties, toegenomen transportkosten, de introductie of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelasting of BTW. Als de verhoging meer dan 10% van het bedrag dat door ESL-Taalreizen in het Buitenland is, dan heb je het recht om je contract met ESL-Taalreizen in het Buitenland te beëindigen zonder kosten, per aangetekende post binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.


12. Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is niet systematisch bij de prijs van de taalreis inbegrepen. In dit geval moet het ter plaatse worden betaald en dit varieert afhankelijk van de ontwikkeling van je taalniveau (duur van de taalreis), van het gekozen programma (specifieke lessen, examenvoorbereidingscursussen), of van de persoonlijke behoeften van de student (ondersteuning, een-op-een lessen).


13. Nationale feestdagen

Wanneer het onderwijs niet plaatsvindt op nationale feestdagen en wanneer de lessen niet worden gecompenseerd door onze partnerschool worden de gemiste uren niet vergoed.


14. Leswijzigingen

Afhankelijk van het aantal deelnemers, hun taalniveau of het seizoen zijn onze partnerscholen soms verplicht om geboekte groepslessen te vervangen door een-op-een lessen (of minder lessen). Deze wijzigingen zijn geen reden tot terugbetaling.


15. Reclamemateriaal

ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om voor reclamedoeleinden de foto’s en het beeldmateriaal te behouden en/of te gebruiken, dat binnen de partnerscholen is gemaakt of binnen de structuur van een taalstudiereis in het buitenland, met akkoord van de deelnemers. Daarvoor in de plaats stelt ESL-Taalreizen in het Buitenland alles in het werk voor vertrouwelijkheid en discretie  van de rechten en goederen van de cliënten, in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.


16. Laagste prijs garantie

Als jij binnen de 30 dagen die volgen op de betaling van je rekening exact hetzelfde programma vindt, met dezelfde voordelen op dezelfde data (identieke school en accommodatie) aangeboden door een andere taalreisorganisatie in jouw land, en tegen een gepubliceerd bedrag in een officiële brochure en in de valuta van het betreffende land met een lagere prijs dan die jij hebt betaald aan ESL-Taalreizen in het Buitenland, dan verplichten wij onszelf er toe om je het verschil terug te betalen. Deze garantie geldt niet voor promotionele aanbiedingen of gepersonaliseerde prijsopgaven van andere taalreisorganisaties en ook niet voor de volgende diensten: vliegtickets, verzekeringspolissen, hotels, enz.


17. Verantwoordelijke organisaties

De organisaties van onze respectievelijke partnerscholen.


18. Rechtsgebied

Uitsluitend de Zwitserse wetgeving is van toepassing in aanstaande relatie tussen jou en ESL-Taalreizen in het Buitenland. De plaats van het rechtsgebied is Lausanne.

ESL Education SA
Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
​Zwitserland
T: +41 (0) 21 962 88 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: [email protected]

Speciale Aanbiedingen
Ontvang de beste deals voor jouw taalreis.
ESL promotions hero