Algemene voorwaarden, Juniors
Algemene voorwaarden

Juniors

Juniors

De algemene voorwaarden, in het bijzonder die van de verkoop, geven samen met de brochure/website in eerste instantie informatie over de taalreizen. Daarnaast maken zij noodzakelijk deel uit van het contract van de taalreis. Deze voorwaarden worden toegepast vanaf het ontvangen van het inschrijvingsformulier dat bekrachtigd wordt door een schriftelijke bevestiging van inschrijving door onze organisatie.

1. Inschrijving & bevestiging
Bij inschrijving aanvaard je de algemene contract- en reisvoorwaarden van ESL Taalreizen B. V. (“ESL – Taalreizen”). Contractpartner is ESL Education SA, vertegenwoordigd door ESL Taalreizen B.V. (“ESL – Taalreizen”). De inschrijving kan handgeschreven/per fax (inschrijvingsformulier), per telefoon/mondeling of op onze website gebeuren. Bij ontvangst van je inschrijving, bevestigen we je taalverblijf binnen 7 dagen. We informeren je zo snel mogelijk en stellen je een alternatief voor indien de cursus die je gekozen hebt volgeboekt is. In het geval van een late inschrijving, vanaf 2 weken voor het vertrek, wordt er EUR 30 extra in rekening gebracht.
2. Betaling
De inschrijvingskosten van EUR 60 zijn niet inbegrepen bij de vermelde prijzen. Een voorschot van EUR 300 (waarin inbegrepen de inschrijvingskosten), evenals de verzekering (indien geboekt, zie punt 5) is te betalen bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Het saldo is te betalen ten laatste 4 weken voor het begin van de cursus. Indien de inschrijving plaatsvindt binnen 8 weken voor het begin van de lessen, is het totaalbedrag te betalen bij ontvangst van de factuur. De volledige betaling moet ons bereikt hebben voor de vertrekdatum. In geval van niet-betaling van het voorschot en/of van het saldo, kan je reservering geannuleerd worden door ESL – Taalreizen (volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4). Je dossier wordt je toegestuurd bij ontvangst van de volledige betaling (ong. 10 dagen voor je vertrek).
3. Verandering van reservering
Voor je vertrekdatum
Voor een verandering van reservering voorafgaand aan je vertrek, brengen wij jou administratiekosten in rekening. Indien je de aankomst- en/of vertrekdatum wijzigt of een extra dienst toevoegt, dan brengen we je 30 EUR in rekening. Indien je de vertrek- en/of aankomstluchthaven wijzigt, dan brengen we je 50 EUR in rekening. Indien je je cursus en/of accommodatie wijzigt, je taalreis inkort of uitstelt naar een andere datum, dan brengen wij 100 EUR in rekening. Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4.

Na je vertrekdatum
Het inkorten van een programma dat reeds geboekt is, wordt gezien als een annulering en geeft geen enkel recht op terugbetaling. Indien je jouw verblijfsformule (accommodatie/cursus) wenst te veranderen, gelieve ons kantoor in Amsterdam te contacteren. Indien de wijziging samenhangt met een klacht, zie dan punt 14.

Betreffende de vlucht
In geval van wijziging na bevestiging van de vlucht, worden de kosten van de reisorganisatoren of luchtvaartmaatschappijen integraal door gefactureerd.
4. Annulering
Betreffende de taalreizen
a) Een eventuele annulering moet ons bereiken per aangetekend schrijven. Bij een annulering meer dan 30 dagen dagen voorafgaand aan jouw vertrek, berekenen wij je EUR 160 annuleringskosten.
b) Indien je annulering gebeurt minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek, zullen de volgende kosten van de annulering aangerekend worden over het totaalbedrag van de factuur:
van 29 t/m 15 dagen voor het vertrek 20%
van 14 t/m 08 dagen voor het vertrek 40%
van 07 t/m 01 dag(en) voor het vertrek 80%
Vanaf de eerste dag van je verblijf of in geval van een voortijdige terugkeer, wordt geen terugbetaling toegekend.
Betreffende de vlucht
In geval van annulering van een vlucht, worden de kosten van de reisorganisatoren of luchtvaartmaatschappijen integraal door gefactureerd.
5. Verzekeringen
Reis- en annuleringsverzekering 
Een reis- en/of annuleringsverzekering kan voor al onze taalreizen in het buitenland afgesloten worden bij onze partner Allianz Global Assistance. Deze verzekeringen dekken de kosten van annulering en garanderen ook assistentie tijdens jouw verblijf. Vraag ons naar de dekkingsvoorwaarden of laat je adviseren door ons team.

Ziekte- en ongevallenverzekering
Je bent verplicht verzekerd te zijn tegen ziekte of ongevallen in het buitenland. Het is dan ook nodig je vertrek naar het buitenland aan te geven bij je sociale zekerheid (of een aanvullende verzekering te nemen).
6. Toelating tot het land van bestemming
Algemeen
Alle deelnemers moeten over geldige reisdocumenten beschikken. Alle verplichtingen voortvloeiend uit je reis (verkrijgen van visa, geldige verzekeringen, douaneformaliteiten, etc.) zijn voor eigen rekening. We bezorgen je de gegeven informatie van de ambassades en helpen je met de verschillende stappen om een visum te verkrijgen. Gelieve de stappen tot aanvraag van een paspoort en een visum tijdig te ondernemen, dit kan enkele weken duren. Indien de goedkeuring tot toegang tot een land je wordt geweigerd voor onafhankelijke redenen buiten de wil om van ESL – Taalreizen, zal je verblijf geannuleerd worden volgens de voorwaarden onder punt 4.

VS – Australië - Canada - Japan
De verschillende verplichte administratieve formaliteiten voor de Verenigde Staten, Australië, Canada en Japan baseren zich altijd op de actueel geldende wetgeving. We raden je aan regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen doorgevoerd werden door de autoriteiten van de respectievelijke landen. ESL – Taalreizen is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen.
7. Voorbehouden rechten van de organisator
ESL – Taalreizen en de partnerscholen behouden het recht een inschrijving te weigeren of een deelnemer terug te sturen zonder enige schadevergoeding, indien, naar mening van ESL – Taalreizen en de partnerscholen, het gedrag van de deelnemer het goed functioneren van een school schaadt. Alle daaraan verbonden kosten – de terugreis inbegrepen – zijn voor de rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers, of hun wettelijke vertegenwoordigers, zijn verantwoordelijk voor gemaakte schade of verlies opgelopen tijdens het verblijf. De partnerscholen vragen in het algemeen aan de ouders of wettelijke voogden van de deelnemer één of meerdere documenten te ondertekenen aangaande verantwoordelijkheden en de naleving van regels die van kracht zijn. ESL – Taalreizen zal je steeds de desbetreffende documenten bezorgen. Indien deze documenten niet ten minste 10 dagen voor het begin van de cursus ondertekend teruggestuurd worden naar ESL – Taalreizen, dan wordt het gereserveerde programma automatisch geannuleerd. Het juniorprogramma omvat verschillende, georganiseerde evenementen (cursussen, activiteiten, excursies, maaltijden) waarbij de aanwezigheid van de jongeren verplicht is. Indien de student afwezig is tijdens een georganiseerde activiteit, zal ESL – Taalreizen de ouders/wettelijke voogden hiervan op de hoogte stellen. Niet verantwoorde en veelvuldige afwezigheid wordt gezien als het niet naleven van het reglement en kan leiden tot schorsing.
8. Verantwoordelijkheid van ESL - Taalreizen
ESL – Taalreizen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid van het verzekeren van oorspronkelijk voorziene prestaties als deze veroorzaakt wordt door falen bij zijn dienstverleners, conflicten, of ernstige problemen buiten zijn controle om. ESL – Taalreizen zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor verlies of opgelopen schade door personen of goederen ongeacht de oorzaak. ESL – Taalreizen is in zijn hoedanigheid als agent voor taalreizen verantwoordelijk voor de authenticiteit van de brochure, de juistheid van zijn inhoud, de nauwgezette keuze van de dienstverleners alsook voor de overdracht van reisdocumenten tot het punt van verkoop aan cliënt. ESL – Taalreizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van een ongeval op de plaats van verblijf of tijdens de reis. Enkel de verantwoordelijkheid van de dienstverlener (school, luchtvaartmaatschappij, etc.) kan ingeroepen worden. ESL – Taalreizen neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich aangaande vergoedingen met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen. De passagier is op de hoogte dat ESL – Taalreizen geen vluchten organiseert en enkel tussenbeide functioneert als bemiddelaar. In dit opzicht wordt er doorverwezen naar de algemene voorwaarden van het reisagentschap waarmee wordt samengewerkt. ESL – Taalreizen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele wijzigingen van het programma (cursus, klassen, details aangaande de accommodatie, etc.) die genoodzaakt doorgevoerd worden door onze partnerscholen. ESL – Taalreizen behoudt het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de brochure evenals de partners te wijzigen.
9. Huisvesting en gastgezin
De coördinaten van het gastgezin (naam, telefoonnummer en adres) worden je ongeveer 7 dagen voor vertrek per post of email toegestuurd. Het is altijd mogelijk dat er op het laatste moment nog wijzigingen worden doorgevoerd wegens onvoorziene omstandigheden.
10. Annulering van een programma
De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.
11. Prijswijzigingen
ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tot 21 dagen voor de vertrekdatum in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of BTW. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door ESL - Taalreizen bedraagt, heb je het recht, zonder bijkomende kosten, jouw contract met ESL - Taalreizen te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.
12. Aankomst- en vertrekdata
De junior programma’s beginnen en eindigen op vaste data. Bij aankomst of vertrek voor of na deze specifieke data, wordt er steeds (een) extra nacht(en) en een luchthaventransfer in rekening gebracht.
13. Feestdagen
Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feestdagen, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald.
14. Klachten
Elke klacht moet rechtstreeks tot de school gericht worden en tijdens je verblijf ingediend worden. Indien je benadering van de school geen resultaat oplevert, contacteer dan ESL – Taalreizen. Indien het probleem niet onmiddellijk opgelost kan worden, kan je een geschreven rapport van de school eisen en het aan ons adresseren vergezeld van je klacht, ten laatste 30 dagen na het einde van de lessen. Elke klacht gemaakt na deze tijdsduur is onontvankelijk.
15. Activiteitenprogramma en optionele activiteiten
De activiteiten in onze brochure of online zijn voorbeelden en kunnen in verband met de omstandigheden veranderen. Attentie: programma’s van 1 week zijn zonder weekendactiviteiten. Er kan steeds een schriftelijke goedkeuring van de wettelijke voogden gevraagd worden voor de specifieke activiteiten waaronder: duiken, surfen, zeilen, paardrijden, parapenten, kanoën, etc. Indien wij het gevraagde formulier niet ontvangen hebben - ten minste 10 dagen voor vertrek – wordt het gereserveerde programma automatisch geannuleerd door ESL – Taalreizen (volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4).
16. Promotiemateriaal
ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor de afbeeldingen en foto’s die genomen werden in zijn partnerscholen of in het kader van een taalverblijf te bewaren/gebruiken voor promotionele doeleinden in overeenstemming met de deelnemers en met een schriftelijke goedkeuring van de ouders of wettelijke voogd. Daartegenover staat dat ESL – Taalreizen zich engageert tot vertrouwelijkheid en discretie om de rechten en goederen van zijn cliënten te beschermen conform de bestaande wetgeving.
17. Bescherming van het privéleven
De deelnemer moet een zeker aantal gegevens doorgeven aan ESL – Taalreizen. ESL – Taalreizen garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen conform de wetgeving omtrent bescherming van het privéleven. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijks doorgegeven worden aan de partners van ESL – Taalreizen met als enige doel de uitvoering van het contract. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de deelnemer te contacteren en hem/haar te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door ESL – Taalreizen. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens.
18. Verantwoordelijke organisators
De organisaties van de respectievelijke partnerscholen.
19. Plaats van jurisdictie
Alleen de bepalingen van het Nederlandse recht zijn toepasselijk op de betrekkingen en overeenkomsten tussen jou en ESL – Taalreizen. De plaats van jurisdictie is Amsterdam.