Algemene voorwaarden, Juniors
Algemene voorwaarden

Juniors

Juniors

De algemene voorwaarden, in het bijzonder die van de verkoop, geven samen met de brochure/website in eerste instantie informatie over de taalreizen. Daarnaast maken zij noodzakelijk deel uit van het contract van de taalreis. Deze voorwaarden worden toegepast vanaf het ontvangen van het inschrijvingsformulier dat bekrachtigd wordt door een schriftelijke bevestiging van inschrijving door onze organisatie.

1. Inschrijving & bevestiging
Bij inschrijving ga je akkoord met de contract- en reisvoorwaarden van ESL Education SA (ESL-Taalreizen in het Buitenland). Wanneer we jouw inschrijving via onze website hebben ontvangen, bevestigen wij jouw taalreis binnen 7 werkdagen. We informeren je zo snel mogelijk en stellen je een alternatieve cursus voor, wanneer de cursus van jouw keuze vol is. We raden je aan om je vlieg-/treinticket te boeken wanneer je onze boekingsbevestiging van ons toewijzingscentrum hebt ontvangen. In geval van een late inschrijving, 2 weken of korter voorafgaand aan je vertrek, wordt een last-minute toeslag van EUR 30,-- in rekening gebracht.
2. Betaling
Inschrijvingskosten van EUR 60,-- is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Het aanbetalingsbedrag van EUR 300,-- en ook de verzekeringskosten (indien geboekt, zie punt 6) moeten met creditcard worden betaald ten tijde van inschrijving. Alle vluchten die door ESL zijn geboekt moeten worden betaald bij bevestiging. Voor het nog te betalen bedrag krijg je een rekening, die ten laatste 4 weken voorafgaand aan de cursus moet worden betaald. Het restbedrag kan worden betaald met creditcard of via bankoverschrijving. Als de boeking minder dan 4 weken voorafgaand aan het begin van de cursus wordt gedaan, dan moet het totale restbedrag voorafgaand aan je vertrek in ons bezit zijn, in overeenstemming met de deadline van je inschrijvingsbevestiging.  ESL-Taalreizen in het Buitenland zal je boeking annuleren wanneer de aanbetaling of restbedrag niet wordt betaald (volgens de annuleringsvoorwaarden, genoemd in punt 4). Wanneer je boekt via een cunsultancy agentschap, dan zijn wij slechts verplicht om on te houden aan het contract vanaf het moment dat je geld aan ons is overgemaakt. Jonge deelnemers kunnen een begeleidingsservice van de luchtvaartmaatschappij bij ons boeken voor alleenreizende minderjarigen. Wanneer dit wordt geboekt, dan moet de partnerschool die de deelnemer ontvangt hierover worden geïnformeerd bij inschrijving. Er kan door de school een toeslag in rekening worden gebracht voor deze service (zie de prijslijst in je bestemming onder “opties en extra’s”)..
 
Wanneer de student een visum moet aanvragen kan het zo zijn dat wij het gehele bedrag van het cursusgeld moeten hebben ontvangen, om de uitnodigingsbrief per email te kunnen verzenden. Na ontvangst van de aanbetaling en de beschikbaarheidsbevestiging van de school zullen wij jouw inschrijving bevestigen en jou de eindrekening sturen, wanneer dit nodig is. Wanneer wij het complete bedrag hebben ontvangen zullen wij je de uitnodigingsbrief sturen, waarmee je een visum kan aanvragen. Let op: als je een fysieke brief nodig hebt, dan kan een originele ontvangstbrief die naar je huisadres per post wordt verzonden extra geld kosten
3. Wijzigingen van de boeking
Voor elke wijziging die voorafgaand aan het begin van de cursus wordt gevraagd, worden administratiekosten van EUR 30,-- berekend, te betalen bij het prijsverschil tussen de originele boekingsdatum met de nieuwe.
Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering, volgens de voorwaarden die zijn genoemd in punt 4.
 
Na je vertrek
Wanneer je besluit om de origineel geboekte cursus na je vertrek te verkorten of veranderen, dan heb je geen recht op terugbetaling. Als je je soort accommodatie wil veranderen, of wat dan ook wil veranderen, neem dan contact op met onze toewijzingsafdeling. Let op: voor alle wijzigingen van de originele boeking kunnen extra kosten berekend worden.
4. Annulering
Betreffende taalreizen in het Buitenland
 
a)     Een eventuele annulering moet worden gedaan per email. Als de annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan wordt jou een bedrag van EUR 300,-- in rekening gebracht. Verzekeringskosten worden eveneens in rekening gebracht.
 
b)     Als jouw annulering minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, dan worden jou annuleringskosten van ten minste EUR 300,-- in rekening gebracht, of de volgende bedragen:
 
 
- Van 29 tot 15 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 20% van het programma in rekening gebracht.
- Van 14 tot 8 dagen voorafgaand aan vertrek wordt 40% van het programma in rekening gebracht.
- Van 7 dagen tot 1 dag voorafgaand aan vertrek wordt 80% van het programma in rekening gebracht.
- Voor de rest van je taalreis, of in geval van een vervroegde terugkeer wordt geen geld terug betaald.
 
Verzekeringskosten zullen altijd in rekening worden gebracht en worden daarom niet terugbetaald.
5. Reisgarantie
ESL-Taalreizen in het Buitenland is lid van het Garantiefond van de Zwitserse reissector. Dit Garantiefonds betaalt je de pakketkosten van je taalreis terug, wanneer de dienstverlener voorafgaand aan je vertrek in gebreke blijft. Wanneer het onvermogen zich na je vertrek voordoet, dan zorgt het Garantiefonds voor betaling van de terugreis, voor zover de dienstverlener niet voldoet aan diens verplichtingen.
6. Verzekering
Alle studenten die met ESL-Taalreizen naar het buitenland gaan voor een taalreis moeten een verzekeringspolis hebben voor hun tijd in het Buitenland. Als je geïnteresseerd bent om een verzekering af te sluiten via een door ons vertrouwde dienstverlener, die alle soorten van verzekering aanbiedt (annulerings-, ongevallen- en ziektekostenverzekering) laat  ons dat dan alsjeblieft weten bij inschrijving. Wanneer je voorafgaand aan je vertrek niet zou kunnen reizen (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, indiensttreding of verlies van een baan, gestolen paspoort, enz.) worden de normale kosten in rekening gebracht, maar de klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van terugbetaling door de verzekeraar; assistentie verzekering (vervroegde terugkeer, ziekenvervoer, repatriëring, enz.) en ongevallen- en  ziektekostenverzekering. Je moet ook je vertrek vanuit het buitenland doorgeven aan je ziektekostenverzekeraar (of andere wederzijdse verzekeringsmaatschappij).
7. Toegangsvoorwaarden in het land van bestemming
Jij ben verantwoordelijk voor het verkrijgen van de reisinformatie over het land, de benodigde documentatie en het benodigde visum voor je reis, de veiligheidssituatie van het land, gezondheidszorg, vaccinaties, plaatselijke wetgeving en gewoonten. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van alle belangrijke instructies betreffende je reis.
Doe je dit niet, dan zijn de kosten – in het bijzonder de annuleringskosten – voor jouw rekening, behalve wanneer dit komt door niet correcte informatie van ESL-Taalreizen in het Buitenland.
ESL is niet verantwoordelijk wanneer een student geen visum krijgt of geen toestemming krijgt om het land in te reizen.
 
Attentie: minderjarige studenten die alleen reizen of met een volwassene die niet de wettelijke verzorger is, hebben soms een extra (officieel) document nodig, ondertekend door hun ouders, een tweede ouder of wettelijk verzorger(s), als toestemming om te reizen.
Elk land besluit zelf, of en wanneer het kind een officiële toestemming moet hebben van de ouder(s) of verzorger. De ouders / wettelijk verzorger(s) zijn verantwoordelijk om voorafgaand aan de reis van het kind na te gaan wat het land vereist, waar de minderjarige student naar toe gaat en vanuit vertrekt.
8. Rechten die zijn voorbehouden aan de organisator
ESL-Taalreizen in het Buitenland en onze partnerscholen behouden zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of om een deelnemer weg te sturen, wanneer hun gedrag een soepel verloop van het programma in de weg staat, wanneer het in strijd is met de regels van de instelling of wanneer dit in strijd is met de wet van het gastland. Alle kosten, ook die van de terugreis, boetes, enz. zijn voor rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers of hun wettelijk verzorgers zijn eveneens verantwoordelijk voor alle schade of verlies, door hen veroorzaakt tijdens hun verblijf.
 
Wijzigingen aan het programma door de partnerschool
De student neemt kennis van en gaat akkoord met de situatie, dat de partnerschool de structuur en inhoud van een geadverteerd programma kan wijzigen, ten gevolge van de plaatselijke regels betreffende gezondheid en veiligheid en om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de studenten te beschermen. Deze wijzigingen zouden kunnen zijn, maar niet beperkt tot:

- Wijzigingen van hoe een bepaald programma wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het veranderen van onderwijs in de klas naar online onderwijs;
- Het verkleinen van de klasgrootte, of
- Annulering of verandering van bepaalde activiteiten. 

ESL-Taalreizen is niet aansprakelijk voor welke wijzigingen dan ook, die zijn gemaakt door een partnerschool.
9. Verantwoordelijkheid van de organisator
ESL-Taalreizen in het Buitenland is verantwoordelijk als taalreisagentschap voor de authenticiteit van haar brochure, de accuratesse van de inhoud, de plichtsgetrouwe keuze van de dienstverleners evenals het voorzien van de reisdocumenten aan het verkooppunt/de cliënt. ESL-Taalreizen in het Buitenland kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeluk, of dit nu plaatsvindt op de plaats van de taalreis of tijdens de reis. ESL-Taalreizen in het Buitenland neemt geen verantwoordelijkheid voor compensatieverzoeken in relatie met overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen. De passagier is er van op de hoogte, dat ESL-Taalreizen in het Buitenland geen luchtreizen organiseert en slechts handelt als tussenpersoon. Wij verwijzen je daarom ook naar onze regels en voorwaarden van het partner reisbureau.
 
ESL-Taalreizen in het Buitenland zal deze overeenkomst niet verbreken noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering van enige verplichtingen van deze overeenkomst, wanneer een dergelijke vertraging of niet levering het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijk bereik, inclusief maar niet beperkt tot: brand, natuurramp, handelen van overheid, in gebreke blijven van partnerscholen, leveranciers of onderaannemers, arbeidsconflicten of burgerlijke onrust, criminele, terroristische of dreigende terroristische activiteiten van welke aard dan ook, pandemieën en andere publieke gezondheidsnoodsituaties, welke nalatige of bedoelde handeling of niet-handeling door enige derde partij, of welke andere oorzaak buiten de directe controle ligt van ESL-Taalreizen in het Buitenland (alle beschouwd als “Force Majeur” situatie).
 
Wanneer een programma door de organisator of de partnerschool wordt geannuleerd vanwege een Force Majeur situatie, dan wordt bevestigd dat:
 
-        ESL-Taalreizen of de organisator (wanneer van toepassing) het recht heeft om een pro rata bedrag te behouden van alle kosten die zijn betaald wanneer diensten gedeeltelijk zijn geleverd. Alle behouden kosten zullen proportioneel zijn met de geleverde diensten;
-        ESL-Taalreizen het recht heeft om aftrek te doen van alle niet verhaalbare kosten van het bedrag van terugbetaling, bijvoorbeeld annuleringskosten of vergelijkbare kosten;
-        De organisator of de partnerschool het recht heeft om het geannuleerde programma op een andere manier aan te bieden, zoals online en virtuele programma’s.
 
-        Elke dienst van een derde partij, waarbij ESL-Taalreizen heeft bemiddeld namens de deelnemer, inclusief maar niet beperk tot vluchten of verzekering, valt onder de regels van de betreffende dienstverlener en ESL-Taalreizen zal niet aansprakelijk zijn voor de diensten van zo’n derde partij of welke daad of verzuim van zo’n derde partij dan ook.
10. Accommodatie en gastgezin
De contactgegevens van het gastgezin (naam, telefoonnummer, compleet adres) wordt aan je doorgegeven per email, 10 tot 7 dagen voorafgaand aan je vertrek. Een last-minute wijziging kan zich voordoen om redenen buiten onze controle. Verzoeken over de afstand vanaf de school, de aanwezigheid van kinderen en de aanwezigheid van huisdieren worden niet gegarandeerd gehonoreerd. Als je kind een speciaal dieet heeft of een medische behandeling ondergaat of een allergie heeft, dan moet ons toewijzingscentrum hiervan op de hoogte zijn voordat het programma start, zodat de school een passende accommodatie kan garanderen.
 
Als het gaat over accommodatie dan verplicht ESL zich er toe om de school te verzoeken zich zoveel mogelijk te houden aan de voorkeuren van alle studenten. Wij kunnen dat echter niet in alle gevallen garanderen, omdat wij op het tijdstip van boeking afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gezinnen, de residenties en appartementen. ESL zal zich inspannen om te voorkomen dat een cliënt wordt geplaatst in een gezin waar al studenten logeren met dezelfde moedertaal. Maar tijdens het hoogseizoen (juni, juli en augustus) kan dit niet worden gegarandeerd.
 
Zo kan ook , tijdens het hoogseizoen of bij reserveringen die kort voor het begin van de cursus zijn gedaan, de afstand tussen een gastgezin accommodatie en de school groter zijn dan het gemiddelde, genoemd in onze catalogus of op onze website.
 
Bij sommige accommodaties wordt een toeslag berekend voor studenten met een speciaal dieet (voedselintolerantie, coeliakie, enz.) en voor taalreizen tijdens nationale feestdagen of bepaalde perioden zoals Kerst, de jaarwisseling, enz.
11. Gewoonten in de landen waar de programma’s zich afspelen
De student moet zich aanpassen aan de manier van leven en aan de gewoonten in het land dat wordt bezocht. De student heeft respect voor de verschillen betreffende ras, cultuur, religie, seks, geloofsovertuigingen of zelfs handicaps. Het is niet alleen belangrijk in een toenemend geglobaliseerde wereld, maar het bereidt ons voor om solidair te zijn en waardering te hebben voor en te leren van anderen om tolerant te zijn en respect te hebben voor de wetten van het land van bestemming.

Door inschrijving ga je akkoord met het bezoeken van de lessen en met de geboden en verboden betreffende het gebruik van tabak, alcohol en drugs.

Wanneer je je niet houdt aan de wet van je bestemming, dan behoudt de school zich het recht voor om je weg te sturen van het programma. Als dat zou gebeuren zijn de kosten van een vervroegde huisreis voor rekening van de student.
12. Annulering van een programma
De organisator kan een programma annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, op bevel van de overheid, een staking, onrust of andere beperkende redenen. Het totale bedrag dat voor de cursus is betaald wordt onmiddellijk terug gegeven, maar in alle gevallen mag de organisator een compensatie behouden voor de gedeeltelijk geleverde diensten.
13. Prijswijzigingen
ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van onvoorziene veranderingen zoals monetaire fluctuaties, toegenomen transportkosten, de introductie of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelasting of BTW. Als de verhoging meer dan 10% van het bedrag dat door ESL-Taalreizen in het Buitenland is, dan heb je het recht om je contract met ESL-Taalreizen in het Buitenland te beëindigen zonder kosten, per aangetekende post binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.
14. Aankomst- en vertrekdata
Het Juniorprogramma begint en eindigt op vastgestelde data. In geval van een vroege aankomst of laat vertrek wordt een bedrag voor de extra nachten en ook voor de luchthaventransfer in rekening gebracht. Let op: er kunnen andere boekingskosten worden gefactureerd.
15. Nationale feestdagen
Wanneer het onderwijs niet plaatsvindt op nationale feestdagen en wanneer de lessen niet worden gecompenseerd door onze partnerschool worden de gemiste uren niet vergoed.
16. Activiteitenprogramma en optionele activiteiten
De activiteiten die in onze brochure of online staan worden als voorbeeld gegeven en kunnen afwijken naar de omstandigheden. Het kan zijn, dat een programma van 1 week geen weekendactiviteiten heeft. Een geschreven toestemming van de wettelijk verzorger kan worden gevraagd voor speciale activiteiten zoals duiken, surfen, zeilen, paardrijden, paragliden, kanoën, enz. Als het vereiste formulier ten minste 10 dagen voorafgaand aan de start van het programma wordt overlegd, dan behoudt ESL Taalreizen zich het recht voor om de betreffende activiteiten te annuleren. Het geld wordt dan niet terugbetaald.
17. Reclamemateriaal
ESL-Taalreizen in het Buitenland behoudt zich het recht voor om voor reclamedoeleinden de foto’s en het beeldmateriaal te behouden en/of te gebruiken, dat binnen de partnerscholen is gemaakt of binnen de structuur van een taalstudiereis in het buitenland, met akkoord van de deelnemers. Daarvoor in de plaats stelt ESL-Taalreizen in het Buitenland alles in het werk voor vertrouwelijkheid en discretie  van de rechten en goederen van de cliënten, in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.
18. Bescherming van persoonsgegevens
ESL-Taalreizen in het Buitenland gaat er mee akkoord om jouw persoonsgegevens te behandelen volgens de huidige wetgeving betreffende de bescherming van privacy. Jouw persoonlijke informatie kan uitsluitend worden gedeeld met de partners van EL-Taalreizen in het buitenland met als doel het contract uit te voeren. De informatie kan ook worden gebruikt om contact met jou op te nemen en je te informeren over de programma’s en diensten van ESL-Taalreizen in het Buitenland. Je hebt het recht om op aanvraag en gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie ten behoeve van marketing doelen en je hebt het recht om bezwaar te maken en jouw persoonsinformatie te rectificeren. Minderjarigen moeten worden vertegenwoordigd door hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Om dit recht uit te oefenen kan je contact opnemen met ESL-Language Studies Abroad, Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne, Zwitserland.
19. Verantwoordelijke organisaties
De organisaties van onze respectievelijke partnerscholen.
20. Rechtsgebied
Uitsluitend de Zwitserse wetgeving is van toepassing in aanstaande relatie tussen jou en ESL-Taalreizen in het Buitenland. De plaats van het rechtsgebied is Lausanne.
 
 
ESL Education SA
Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
Zwitserland
T: +41 (0) 21 962 88 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: info@esleducation.com