Leerkrachten, Ontspanning
Leerkrachten

Ontspanning

Ontspanning

Als taalleerkracht, doe je meer dan een taal onderwijzen, je geeft ook een cultuur door. Want wat zou een taal zijn zonder cultuur zijn? Onze partnercentra stellen je uitgebreide sociale programma's voor waardoor je stad waarin je studeert echt leert kennen. Indien de taal die je onderwijst niet je moedertaal is, zijn sociale activiteiten een goede manier om je taalkennis op te frissen. Voor alle deelnemers zijn ze een uitstekende gelegenheid om mensen te ontmoeten, zich te ontspannen en ideeën uit te wisselen na een lange lesdag.