ESL Language Travel Awards

​ESL Language Travel Awards
De ESL Awards worden toegekend aan scholen die in het afgelopen jaar buitengewoon hebben gepresteerd. Meer dan 400 ESL partnerscholen ter wereld komen in aanmerking voor een Award.

De ESL Awards geven een eerlijk en objectief beeld van die scholen, die er duidelijk bovenuit steken. Dit wordt besloten naar aanleiding van meer dan 7400 klantenreviews, in combinatie met informatie van meer dan 180 ESL teamleden uit onze 50 verkoopkantoren.

De winnaars van 2019 zijn:
Schoolgroep van het jaar
School van het jaar (Engels)
 • School van het jaar (andere talen)
 • Schoolfaciliteiten van het jaar
 • Onderwijsprogramma van het jaar
 • Accommodatie van het jaar
 • Vrijetijdsprogramma van het jaar
 • Junior programma van het jaar
 • MVO Topper van het jaar
  Alle winnaars: proficiat!

  Om de winnaars van de ESL Language Travel Awards van vorig jaar te bekijken, klik je op het jaar hieronder:
  2016 | 2017 | 2018
  De Awards worden als volgt toegekend
  De Awards zijn gebaseerd op de informatie die we ontvangen van onze studenten en staf.

  Wanneer studenten terugkomen van hun buitenlandse taalreis, vragen we hun om alle aspecten van hun ervaring te beoordelen, inclusief faciliteiten, de kwaliteit van het onderwijs, accommodatie en vrije tijd. Achter deze vragen zitten in iedere categorie meer specifieke vragen (bijvoorbeeld locatie, gezamenlijke vertrekken, klaslokalen en infrastructuur vallen onder “faciliteiten”).

  In de meeste categorieën worden de top tien scholen het eerst op volgorde geplaatst op basis van feedback van de studenten en vervolgens beoordelen alle ESL teamleden, die rechtstreeks met de scholen werken, gebaseerd op hun eigen ervaringen. De scores worden daarna gecombineerd om de winnaar te bepalen. (De vragen die wij ons team voorleggen komen neer op “hoe maakt het werken met deze school het gemakkelijker voor jou om de klanten te bedienen?”)

  Ons team werkt dagelijks met studenten en scholen. De relatie betreft niet alleen productkennis en know-how, maar ook logistiek, beschikbaarheid en het verwerken van speciale verzoeken. Ons team komt tegemoet aan de behoeften van de studenten en luistert zorgvuldig naar de doelen van elke klant en bezoekt de scholen regelmatig om ze de gelegenheid te geven voor complete feedback. Al dit werk stelt ons en onze partnerscholen in staat om iedere student een persoonlijke ervaring te leveren.

  De MVO Topper categorie is gebaseerd op het gebruik van de school van onze instrument voor zelf-evaluatie MVO. Deze online vragenlijst stelt de partnerscholen in staat om het prestatieniveau van hun eigen MVO strategieën vast te stellen. Omdat wij ons ertoe hebben verbonden de beste MVO realisatie in het veld te leveren, mogen wij als enige deze award toekennen. Scholen die deel uitmaken van een groep, worden als geheel onder de loep genomen, in tegenstelling tot indiviuele scholen.

  In sommige categorieën telt uitsluitend de feedback van de studenten. Bijvoorbeeld bij Onderwijsprogramma van het Jaar en Vrijetijdsprogramma van het Jaar, die rechtstreeks verbonden zijn aan de ervaringen van de studenten ter plekke.

  Winnen is niet alles...
  Maar het maakt verschil. De awards bieden gelegenheid om voortreffelijkheid te belonen en al onze partnerscholen aan te moedigen om de allerbeste studentenervaring te willen leveren. Voor de top tien lijst van runner-ups voor elke categorie lees je deze blog post.

  Winnaars van deze awards kunnen er trots op zijn dat zij zijn verkozen door de mensen, die er het meest van al toe doen. 
  ESL Certificate of Excellence
  Het ESL Certificate of Excellence is verzekering, dat een school studenten een eersteklas ervaring biedt.

  Wat is het ESL Certificate of Excellence?
  Het ESL Certificate of Excellence onderscheidt scholen die doorlopend een hoge kwaliteit van service bieden. Uitsluitend scholen die buitengewone reviews van onze studenten hebben gekregen in het afgelopen jaar, ontvangen deze onderscheiding.

  In de maand oktober analyseren wij de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de klanten van de afgelopen 12 maanden en nemen wij een besluit over de Certificaten van Uitmuntendheid voor dat jaar. Het logo van de Certificaten voor Uitmuntendheid zal worden geplaatst op het profiel van elke school die hiermee is onderscheiden.
  ESL - ESL Language Travel Awards
  Wie komt in aanmerking voor een ESL Certificate of Excellence?
  Elke van de meer dan 400 ESL partnerscholen ter wereld komt in aanmerking voor een certificaat, wanneer aan de criteria wordt voldaan.
   
  Wat zijn de criteria?
  Het ESL Certificate of Excellence wordt toegekend aan scholen gebaseerd op de feedback, verkregen van onze studenten. Aan het eind van hun programma’s beoordelen studenten vele aspecten van hun taalreis, waaronder schoolfaciliteiten, onderwijs, kwaliteit, accommodatie service en vrijetijdsprogramma’s. 
   
  Om het ESL Certificate of Excellence moeten scholen:
  • Een minimum van 4 uit 5 globale beoordelingen krijgen
  • Tijdens het jaar een minimum van 20 reviews krijgen 
  Heeft een aanbeveling van het ESL Team invloed op de Certificates of Excellence?
  Nee, voor het certificaat telt uitsluitend de feedback die van de studenten wordt verkregen in de afgelopen 12 maanden. Scholen die een gemiddende beoordeling van 4 of hoger verkrijgen, komen in aanmerking voor het ESL Certificate of Excellence.