Officiële Examens, Engels
Officiële Examens

Engels

Engels

Officiële en internationaal erkende certificaten worden uitgereikt door Britse of Amerikaanse onderwijsinstanties. In het algemeen kunnen de testen afgelegd worden in verschillende Engelssprekende scholen over heel de wereld.

Cambridge certificaat
De examens van Cambridge zijn wereldwijd bekend. Ze hebben een uitstekende reputatie en worden beschouwd als tastbaar bewijs van een degelijke kwalificatie van een linguïstische vaardigheid door universiteiten, ondernemingen en openbare onderwijsinstanties. Vele scholen bieden voorbereidingscursussen aan met een duur van 10 tot 12 weken. De examensessies worden georganiseerd in december, maart en juni. Vele universiteiten erkennen onder andere The Certificate of Advanced English, Certificate of Proficiency in English en het IELTS als essentiële taalvaardigheid certificaten, die toegang geven tot hogere studies van de Engelse taal.
Engelse examens
Cambridge certificaten
FCE (Cambridge First Certificate in English)
De FCE is gelijkwaardig aan een pre-universitair niveau van het Engels. Dit certificaat is wellicht het meest bekende van de Cambridge certificaten  en wordt wereldwijd erkend. Het opent deuren naar de toekomst en geeft je toegang tot zowel de academische als professionele sectoren.

CAE (Certificate of Advanced English)
CAE staat boven FCE, en wordt alsmaar meer gevraagd voor universitaire studies in Groot-Brittannië. CAE garandeert in talrijke landen een vergevorderd niveau van het Engels en het is tevens een uitstekend professioneel hulpmiddel.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
CPE vereist een zeer goede linguïstische en culturele kennis van het Engels. Het is de perfecte referentie voor de meeste Britse universiteiten, talrijke ondernemingen en instituten over de hele wereld. Met een CPE beschik je ook over de nodige linguïstische en culturele kennis  om Engelse les te geven als vreemde taal.

BEC (Business English Certificate)
TBEC wordt onderverdeeld in drie examens (drie niveaus): BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2), BEC Higher (C1). Deze examens evalueren je taalkennis van het zakelijk Engels. De examens zijn bedoeld voor mensen die reeds actief zijn binnen of zich voorbereiden op de zakenwereld.

IELTS (International English Language Testing System)
Om toegelaten te worden tot diverse universiteiten in enkele Engelstalige landen zoals Australië, Groot Brittannië, Canada, en Nieuw-Zeeland. Dit examen evalueert de algemene schriftelijke en mondelinge vaardigheden, evenals andere vaardigheden zoals de verwerking van samenvattingen en het redigeren van recensies en rapporten. Het evaluatiesysteem is gebaseerd op een puntensysteem van 1 tot 9 waarvan 5-7 het gemiddelde is.

Linguaskill
Linguaskill is een online toets, ontwikkeld door het Cambridge Assessment English, waarmee bedrijven en andere organisaties het niveau van het Engels kunnen controleren van potentiële kandidaten. De test is versterkt met Artificial Intelligence en toetst alle vier de taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en de resultaten worden gemeten in lijn met de CEFR, de Common European Framework of Reference.

ICFE  (Cambridge International Certificate in Financial English)
ICFE beoordeelt het niveau van Engels van professionals werkzaam in de financiële wereld en wordt internationaal erkend door vele organisaties in de financiële en boekhoudkundige sector. Het staat gelijk aan de niveaus B2 en C1 van het Europees Referentiekader voor moderne talen (CEFR) en is een grote troef voor financiële professionals die in een internationale omgeving wensen te werken. 

PET (Preliminary English Test)
PET is een examen met een basisniveau dat vereist wordt voor de faculteit voor handelswetenschappen.
Noord-Amerikaanse Examens
De twee belangrijkste examens van Noord-Amerika zijn vandaag de dag erkend door talrijke grote internationale ondernemingen.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
De TOEFL is een officiële standaardmethode voor de evaluatie van het Engelse taalniveau dat je de toelating geeft te studeren aan de meeste Amerikaanse en Canadese hogescholen en universiteiten. Veel ondernemingen gebruiken het ook als een voorwaarde voor werkgelegenheid en promoties.

De test zelf is overdeeld in drie delen en evalueert alle verschillende taalaspecten aan de hand van meerkeuzevragen. Studenten dienen reeds te beschikken over een gevorderd Engels taalniveau. Over het algemeen leggen studenten dan de test af na een intensieve voorbereidingscursus van 4 tot 12 weken. De beoordeling van de test gebeurt volgens een puntensysteem en is twee jaar geldig. Je kan het examen zowel schriftelijk als op de computer afleggen, met elk een andere puntenindeling. 

TOEIC (Test of English in International Communication)
De TOEIC wordt gezien als de internationale standaardnorm voor de evaluatie van de vaardigheden van het Engels in de zakenwereld en communicatie. Het examen bestaat uit 200 meerkeuzevragen, dat zowel schriftelijke als mondelinge bevattingsvermogens toetsen. Het neemt ongeveer 2 1⁄2 uur in beslag. Studenten dienen reeds te beschikken over een gevorderd Engels taalniveau. Over het algemeen leggen studenten dan de test af na een intensieve voorbereidingscursus van 4 tot 12 weken. Tegenwoordig gebruiken meer en meer scholen en ondernemingen naar TOEIC om het Engelse taalniveau van de studenten en (toekomstige) werknemers te evalueren.