CELPE-Bras

CELPE - Bras
Benodigde niveau
Er is geen vereist niveau voor deelname aan het CELPE-Bras examen, hoewel een intermediate niveau wel nodig is om het certificaat te kunnen verkrijgen. Het examen laat zien dat studenten essentiële taalvaardigheden beheersen om deel te kunnen nemen aan het hoger onderwijs aan een Braziliaanse universiteit.

De benodigde vaardigheden voor het examen zijn afhankelijk van het niveau van het certificaat dat je wenst te behalen. De omschrijvingen van de verschillende CELPE-Bras niveaus vind je hieronder.

Voorbereiding op het CELPE-Bras
Nadat je je Portugese standaard cursus hebt afgerond is het sterk aan te raden om een tweeweekse voorbereidingscursus op het CELPE-Bras examen te doen. Hierdoor versterk je je taalvaardigheden en werk je aan de specifieke onderdelen van het examen.
Een intermediate niveau is wordt vereist door onze partnerschool.

Structuur van het examen
Het examen wordt twee keer per jaar gehouden, in april en in oktober, en kandidaten moeten minimaal 16 jaar zijn. Tijdens het worden de taalvaardigheden van de studenten in alledaagse situaties getoetst.
Studenten met een CELPE-Bras certificaat zijn in staat om te communiceren in het Portugees, in zowel spraak als geschrift.

Groepsopdracht (2 uur en 30 minuten)
In deze module wordt een reeks vaardigheden getest, zoals luisteren, lezen en schrijven in het Portugees. De papieren worden nagekeken door het Ministerie van Onderwijs in Brazilië.

Individuele opdracht (20 minuten)
In deze module wordt je beheersing van het gesproken Portugees getest. Dit onderdeel bevat een gesprek met een van de twee examinatoren over alledaagse onderwerpen, algemene kennis of over een document zoals een foto of afbeelding. De tweede examinator zal je een cijfer geven voor deze module.

Evaluatie criteria
Hier volgende de drie evaluatie criteria die het niveau van de student bepalen.

1. Het begrijpen en schrijven van teksten
2. Relevant gebruik van de gesproken en geschreven taal
3. Uitgebreidheid en beheer van het vocabulaire en de grammatica

De vier niveaus van het CELPE-Bras 
Intermediate certificaat
Staat gelijk aan niveau B1 van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (CEFR).
De kandidaat is in staat om:
- Conversaties en teksten te begrijpen en te schrijven over een beperkte reeks onderwerpen en is in staat om de taal in alledaagse situaties te gebruiken;
- zinnen met een simpele structuur te maken en gepaste vocabulaire te gebruiken om met bekende situaties om te gaan.

Upper intermediate certificaat
Staat gelijk aan niveau B2 van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (CEFR).
De vaardigheden zijn hetzelfde als voor niveau B1 maar de kandidaat maakt minder fouten met betrekking tot het door elkaar halen van de moedertaal met de vreemde taal, in zowel spraak als geschrift.

Advanced certificaat
Staat gelijk aan niveau C1 van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (CEFR).
De kandidaat is in staat om:
- gesproken en geschreven teksten over een breed scala aan onderwerpen met gemak te begrijpen en te schrijven;
- vloeiend te spreken in bekende en onbekende situaties;
- complexe grammaticale structuren en gepaste vocabulaire te gebruiken, hoewel de taal misschien nog een beetje onprecies is in onbekende situaties.

Upper advanced certificaat
Staat gelijk aan niveau C2 van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (CEFR).
De vaardigheden zijn hetzelfde als voor niveau C1 maar de taal is preciezer, in zowel spraak als geschrift.