Leerkrachten, Erasmus Plus beurs
Leerkrachten

Erasmus Plus beurs

Erasmus Plus beurs

Erasmus+-subsidie voor Taaldocenten
Erasmus+ is het EU-programma om vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Tussen 2014 en 2020 zal het programma aan meer dan 4 miljoen Europeanen kansen bieden om in het buitenland te studeren, opgeleid te worden, werkervaring op te doen en vrijwilligerswerk uit te voeren. Vanaf 2014 is het programma uitgebreid en omvat het cursussen voor leerkrachten die voorheen gefinancierd werden door het Lifelong Learning Programme (Comenius, Leonardo, Grundtvig en Socrates).
Erasmus+ Kernactie 1 – Individuele leermobiliteit
Kernactie 1 van Erasmus+, dat 63% van het hele Erasmus+-budget beslaat, ondersteunt mobiliteit van studenten en medewerkers. Onder het kopje “Mobiliteit voor Schoolmedewerkers” worden ook leerkrachten opgenomen die graag een leer en/of professionele ervaring in een ander land willen ondergaan.
Waarom is deze subsidie beschikbaar?
De EU heeft een doel dat iedere inwoner ten minste twee vreemde talen moet kunnen spreken, zodat er een mobiele en internationale beroepsbevolking ontstaat. Daarnaast wordt zo ook cultureel begrip gestimuleerd. Een gebrek aan taalvaardigheden is een van de belangrijkste barrières om deel te nemen in Europees onderwijs, training en jongerenprogramma’s.
 
Beter opgeleide docenten leveren betere input voor studenten, stagiaires, leerlingen, volwassen studenten, jongeren en vrijwilligers. Voor de leerkrachten zelf biedt de opleiding motivatie en tevredenheid in hun dagelijkse werk.
 
De EU zal voor Europeanen betalen om te reizen en te leren, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Wat wordt er gefinancierd?
Scholen kunnen een mobiliteitssubsidie aanvragen om de professionele ontwikkeling te ondersteunen van leraren, schoolleiding en andere onderwijsmedewerkers.
 
  • Leeropdrachten in het buitenland
  • Opleiding in het buitenland van medewerkers, waaronder gestructureerde cursussen en opleidingsevenementen, observeren in een partnerschool 
Taalcursussen zonder docentenopleidingsaspect zijn niet typisch geschikt voor financiering. Docentenopleidingen zijn geschikt als zij de vaardigheden van leerkrachten op een zodanige manier ontwikkelen dat een internationale reis van essentieel belang is.
 
Mobiliteitsactiviteiten van de medewerkers kunnen van 2 dagen tot 2 maanden duren, zonder reistijd.
Aanvraagprocedure van de Erasmus+-subsidie
Alle aanvragen moeten worden verstuurd via de school die jou aan jouw nationale kantoor tewerkstelt. Instellingen uit alle sectoren die actief zijn betrokken bij het leveren van zowel formeel als informeel onderwijs, opleiding en jongerenwerk, kunnen een aanvraag indienen voor hun medewerkers en studenten. De instellingen moeten geregistreerd staan bij het nationale Ministerie van Onderwijs.
 
1. Controleer of jouw school geregistreerd staat bij jouw nationale Ministerie van Onderwijs en een referentienummer heeft.
2. Als jouw school er nog geen heeft, maak dan een Europees Ontwikkelingsplan (zie hieronder). Hierin moeten de ontwikkelings- en onderwijsdoelstellingen van jouw school staan voor het komende jaar of twee jaar. Het benadrukt hoe jouw school binnen de Europese doelstellingen past.
3. Registreer jouw instelling op ECAS (European Commission Authentication Service).
4. Registreer je het deelnemersportaal. Hier ontvang je een unieke 9-cijferige PIC: Participant Identification Code.
5. Download het aanvraagformulier Mobiliteit voor Medewerlers. Vul het in en sla het op.
6. Doe je aanvraag online voor de deadline. 
 
De verantwoordelijke voor de organisatie van de deelname aan Erasmus+ is meestal het schoolhoofd of de verantwoordelijke voor de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Dit is een verandering ten opzichte van het vorige Comenius-systeem, waarin deelnemers onafhankelijk van hun school de aanvraag konden doen.
 
Europees ontwikkelingsplan
Een Europees ontwikkelingsplan is een strategie van de plannen van jouw school voor Europese activiteiten. Voor sectie D van het Erasmus+-aanvraagformulier moet je vier vragen beantwoorden over het Europees ontwikkelingsplan van jouw school:
 
  • Wat zijn de behoeften van de organisatie wat betreft kwaliteitsontwikkeling en internationalisering? Geef de belangrijkste vlakken voor verbetering aan (bijv. managementvaardigheden, competenties van het personeel, nieuwe onderwijsmethoden of -instrumenten, Europese dimensie, taalvaardigheden, curriculum, organisatie van onderwijs-, opleidings-en leeractiviteiten) 
  • Zet de plannen van de organisatie uiteen, betreffende Europese mobiliteit en samenwerkingsactiviteiten. Leg uit hoe deze activiteiten zullen bijdragen dat  in de hierboven genoemde behoeften wordt voorzien.
  • Leg uit hoe de school de door haar personeel verworven competenties en opgedane ervaringen integreert in het ontwikkelingsplan van de school. 
  • Zal jouw organisatie eTwinning gebruiken in het kader van jouw mobiliteitsproject? Zo ja, omschrijf hoe.
Deadline aanvraag
Alle aanvragen voor 2016 financiering moeten op 19 mei 2016 zijn ontvangen. Activiteiten kunnen van juni tot december ondernomen worden in het jaar van de aanvraag.
Welk bedrag kan ik aanvragen?
Jouw school moet het totaalbedrag aanvragen om alle training te dekken zoals het in het Europees Ontwikkelingsplan beschreven staat. Cursuskosten, reiskosten, leef- en accommodatiekosten in het buitenland worden gedekt.