Engels, BULATS (Business Language Testing Service)
Engels

BULATS (Business Language Testing Service)

BULATS (Business Language Testing Service)

Voor wie is BULATS (Business Language Testing Service) geschikt?
BULATS is ontworpen voor werknemers die voor hun job in het Engels moeten communiceren of die een carrière in het buitenland ambiëren.Vele bedrijven en organsaties gebruiken BULATS als een instrument om de taalvaardigheid van hun medewerkes of potentiële kandidaten te meten.
Het is een zeer flexibel en handig systeem om hun kennis van het Engels in werksituaties te beoordelen. Het systeem kan ook gebruikt worden om na afloop van een taalcursus het behaalde niveau vast te leggen en te attesteren.
 
Is er een bepaald niveau vereist?
Een kandidaat moet geen minimale kennis van een taal kunnen bewijzen om een test met BULATS af te leggen. Desalniettemin is een redelijk goede kennis van de taal (niveau B1) aanbevolen. De resultaten worden getoetst aan de hand van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (Common European Framework of Reference for Languages) (CEFR). Voor elke taalvaardigheidstest krijg je een nauwkeurige beoordeling.
 
Als je goed wil scoren op de BULATS-test, kan een voorbereidende cursus nuttig of zelfs essentieel zijn.
 
Voorbereiding op BULATS (Business Language Testing Service)
Je kan je via verschillende opleidingsmodules voorbereiden op je Test of English as a Foreign Language, of kortweg TOEFL. De intensiteit en de duur van de modules verschillen naargelang de doelstellingen die je jezelf oplegt.
 
Wat houdt BULATS (Business Language Testing Service) in?
BULATS beoordeelt in welke mate de kandidaat een realistische werksituatie begrijpt, analyseert en erop inspeelt. Je moet drie testen afleggen (begrijpend lezen, schrijven en spreken). Afhankelijk van je professionele doelstellingen kan je ze alledrie tegelijk of één voor één, afzonderlijk doen.

1- Begrijpend lezen (60 minuten)
 
Tijdens dit gedeelte wordt de kandidaat eerst onderworpen aan een leestest. Daarna wordt zijn luistervaardigheid getest. De kandidaat krijgt meerkeuzevragen voorgeschoteld. Het doel van de test is na te gaan in welke mate de kandidaat teksten, conversaties of monologen uit werksituaties begrijpt.
Deze test heeft een groot voordeel: het niveau van de proef past zich aan het niveau van de kandidaat aan. Als je goede antwoorden geeft, verhoogt het systeem de moeilijkheidsgraad van de volgende vragen. Als je fout antwoordt, krijg je gemakkelijkere vragen.
 
 
2- Schrijven (45 minuten)
De schrijfproef is een standalonetest. Je kan ze apart of in combinatie met andere BULATS-proeven doen. De test gaat na of je, op basis van nauwgezette instructies, een korte tekst, een brief of een rapport kan schrijven met een duidelijk omschreven doel of voor een bepaald doelpubliek.
 
De test geeft aan hoe nauwkeurig je Engels is, hoe goed je je gedachten kan ordenen en hoe doeltreffend je tekst is.
 
 
3- Spreken (12 minuten)
De spreekvaardigheidsproef is ook een standalonetest. Je kan ze dus apart of in combinatie met andere BULATS-proeven doen. De test gaat na hoe vlot en duidelijk je jezelf in een werksituatie kan uitdrukken in het Engels.
De examinator zal je eerst vragen over je achtergrond stellen en naar je interesses peilen. Daarna krijg je een thema dat je gedurende enkele minuten zal moeten belichten. Uiteindelijk zal je met de examinator een rollenspel moeten spelen. Dat rollenspel mondt uit in een discussie over een verwant onderwerp.
 
De resultaten van de test zijn snel bekend. Als je de test begrijpend lezen online invult, zijn de resultaten zelfs onmiddellijk bekend.
 
Officiële erkenning
BULATS is wereldwijd erkend door vele werkgevers, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, immigratiediensten en beroepsorganisaties.
De lijst met instellingen die BULATS erkennen, kan je raadplegen op: www.CambridgeESOL.org/recognition