Informatie, Accreditaties
Informatie

Accreditaties

Accreditaties

Instituten voor kwaliteitscontrole
Alle scholen die we aanbieden zijn al enkele jaren gevestigde partners met een internationale erkenning. Ze zijn aangesloten bij federaties en/of professionele genootschappen en hebben het vertrouwen van hoogstaande instituten die kwaliteitscontroles uitoefenen. In onderstaande lijst staan alle aangesloten scholen en instellingen.