Algemene voorwaarden, Volwassenen
Algemene voorwaarden

Volwassenen

Volwassenen

(van toepassing op de volgende productlijnen: Adults, Gap Experience, Professionals, Leerkrachten en ESL Club 50)
1. Inschrijving & bevestiging
Bij inschrijving aanvaard je de algemene contract- en reisvoorwaarden van ESL Taalreizen B. V. (“ESL – Taalreizen”). Contractpartner is ESL Education SA, vertegenwoordigd door ESL Taalreizen B.V. (“ESL – Taalreizen”). Het inschrijvingsformulier kan handmatig worden ingevuld en via mail of rechtstreeks online worden verstuurd. Bij ontvangst van je inschrijving, bevestigen we je taalverblijf binnen 7 dagen. We informeren je zo snel mogelijk en stellen je een alternatief voor indien de cursus die je gekozen hebt volgeboekt is. In het geval van een late inschrijving, vanaf 2 weken voor het vertrek, wordt er EUR 30 extra in rekening gebracht. Het totaalbedrag in buitenlandse valuta, afhankelijk van je taalverblijf, wordt omgerekend in euro's op de dag van de verzending van je rekening (ongeveer 6 weken voor je vertrek). Wij berekenen een wisselkoers gebaseerd op de aangepaste interbancaire dagkoers om onze wisselkoersrisico's te dekken. De keuze om te betalen in buitenlandse valuta moet aangegeven worden op het moment van de aanvankelijke reservering. Internationale bankkosten van EUR 10 worden je aangerekend voor de verrichtingen uitgevoerd door ESL Taalreizen naar onze partnerscholen.
2. Betaling
Een voorschot van EUR 300 is te betalen bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Het saldo is te betalen ten laatste 4 weken voor het begin van de cursus. Indien de inschrijving plaatsvindt binnen 8 weken voor het begin van de lessen, is het totaalbedrag te betalen bij ontvangst van de factuur. De volledige betaling moet ons bereikt hebben voor je vertrek. In geval van niet-betaling van het voorschot en/of van het saldo, kan je reservering geannuleerd worden door ESL - Taalreizen (volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4). Je dossier wordt je opgestuurd bij ontvangst van de volledige betaling (ong. 10 dagen voor je vertrek).
3. Verandering van reservering
Voor je vertrek
Voor een verandering van reservering voorafgaand aan je vertrek, brengen wij jou administratiekosten in rekening. Indien je de aankomst- en/of vertrekdatum wijzigt of een extra dienst toevoegt, dan brengen we je 30 EUR in rekening. Indien je de vertrek- en/of aankomstluchthaven wijzigt, dan brengen we je 50 EUR in rekening. Indien je je cursus en/of accommodatie wijzigt, je taalreis inkort of uitstelt naar een andere datum, dan brengen wij 100 EUR in rekening. Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering waarop de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4 van toepassing zijn. 

Vanaf je vertrek
Vanaf je vertrek, leidt elke verandering van de oorspronkelijke overeenkomst niet tot een heropening van je dossier. Je moet je zelf rechtstreeks tot de school richten indien je vroegtijdig de school verlaat, wenst je accommodatie formule te veranderen of een andere verandering wilt vragen. Indien de verandering in verband staat met een klacht, zie punt 11.
4. Annulering
Betreffende de taalreizen
a) Een eventuele annulering moet ons bereiken per aangetekend schrijven. Indien de annulering gebeurt meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek, worden er kosten van EUR 300 berekend.

b) Indien je annulering gebeurt minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek, zullen volgende kosten van de annulering berekend worden, berekend over het totaalbedrag van de factuur en met een minimum van EUR 300:

van 29 t/m 15 dagen voor het vertrek 20%
van 14 t/m 08 dagen voor het vertrek 40%
van 07 t/m 01 dag(en) voor het vertrek 80%

Vanaf de eerste dag van je verblijf of in geval van een voortijdige terugkeer, wordt geen enkele schadevergoeding toegekend.

Betreffende de accommodatie
De appartementen/studio's/hotelkamers zijn onderhevig aan de annuleringsvoorwaarden van de verschillende lokale dienstverleners en de annuleringskosten liggen in het algemeen hoger dan voor gastgezinnen. Gedetailleerde annuleringsvoorwaarden op aanvraag.
5. Verzekeringen
Reis- en/of annuleringsverzekering 
Een reis- en/of annuleringsverzekering kan voor al onze taalreizen in het buitenland afgesloten worden bij onze partner Allianz Global Assistance. Deze verzekeringen dekken de kosten van annulering en garanderen ook assistentie tijdens jouw verblijf. Vraag ons naar de dekkingsvoorwaarden of laat je adviseren door ons team.

Ziekte- en ongevallenverzekering
Je bent verplicht verzekerd te zijn tegen het risico op ziekte of ongevallen in het buitenland. Het is nodig je vertrek naar het buitenland aan te geven bij je sociale zekerheid (of aanvullende verzekering).

Gratis ESL examen annulatieverzekering
Indien je een examen moet afleggen waarvan een negatief resultaat je vertrek zou beïnvloeden, is het mogelijk om gratis onze examen annulatieverzekering af te sluiten. In dat geval vragen we je om een officieel document voor te leggen als bewijs van de hierboven vermelde situatie. De schadevergoeding zal een integrale terugbetaling zijn. Gelieve op te merken dat het vliegtuigticket afzonderlijk is en geen deel uitmaakt van deze annuleringsverzekering. Deze verzekering is geldig tot 10 dagen voor het vertrek.
6. Toelating tot het land van bestemming
Alle deelnemers moeten over geldige reisdocumenten beschikken. Alle verplichtingen voortvloeiend uit je reis (verkrijgen van visa, geldige verzekeringen, douaneformaliteiten, etc.) zijn voor eigen rekening. We bezorgen je de gegeven informatie van de ambassades en helpen je met de verschillende stappen om een visum te verkrijgen. Gelieve de stappen tot aanvraag van een paspoort en een visum tijdig te ondernemen, dit kan enkele weken duren. Indien de goedkeuring tot toegang tot een land je wordt geweigerd voor onafhankelijke redenen buiten de wil om van ESL – Taalreizen, zal je verblijf geannuleerd worden volgens de voorwaarden onder punt 4.
7. Voorbehouden rechten van ESL – Taalreizen
Wij, ESL - Taalreizen en onze partnerscholen behouden ons het recht voor een inschrijving te weigeren of een deelnemer terug te sturen zonder enige schadevergoeding, indien, naar onze mening, zijn gedrag het goed functioneren van een school schaadt. Alle daaraan verbonden kosten – de terugreis inbegrepen – zijn voor de rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers, of hun wettelijke vertegenwoordiger, zijn verantwoordelijk voor schade of verlies opgelopen tijdens hun verblijf.
8. Verantwoordelijkheid van ESL – Taalreizen
ESL – Taalreizen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid van het verzekeren van oorspronkelijk voorziene prestaties als deze veroorzaakt wordt door falen bij zijn dienstverleners, conflicten, of ernstige problemen buiten zijn controle om. ESL – Taalreizen zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor verlies of opgelopen schade door personen of goederen ongeacht de oorzaak. ESL – Taalreizen is in zijn hoedanigheid als agent voor taalreizen verantwoordelijk voor de authenticiteit van de brochure, de juistheid van zijn inhoud, de nauwgezette keuze van de dienstverleners alsook voor de overdracht van reisdocumenten tot het punt van verkoop/cliënt. ESL – Taalreizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van een ongeval op de plaats van verblijf of tijdens de reis. Enkel de verantwoordelijkheid van de dienstverlener (school, luchtvaartmaatschappij, etc.) kan ingeroepen worden. ESL –Taalreizen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele wijzigingen van het programma (lessen, klassen, details van de accommodatie, etc.) welke zijn partnerscholen zich genoodzaakt zien te maken. ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van zijn brochure aan te passen evenals de gekozen dienstverleners.
9. Annulering van een programma
De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.
10. Prijswijzigingen
ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tot 21 dagen voor de vertrekdatum in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of BTW. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door ESL – Taalreizen bedraagt, heb je het recht, zonder bijkomende kosten, je contract met ESL – Taalreizen te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.
11. Klachten
Elke klacht moet rechtstreeks tot de school gericht worden en tijdens de duur van je verblijf gebeuren. Indien je benadering van de school geen resultaat oplevert, contacteer ESL – Taalreizen. Indien het probleem niet onmiddellijk opgelost kan worden, kan je een geschreven rapport van de school eisen en het aan ons adresseren vergezeld van je klacht, ten laatste 30 dagen na het einde van de lessen. Elke klacht
gemaakt na deze tijdsduur is onontvankelijk.
12. Cursusmateriaal
Alle cursusmateriaal wordt niet systematisch opgenomen in de prijs van het verblijf. Indien niet inbegrepen, is het ter plaatse te betalen en varieert het naargelang de evolutie van je taalniveau (duur van je verblijf), naargelang het gekozen programma (specifieke lessen, examenvoorbereidingen), of in functie van de specifieke behoeften van de student (steun, privélessen). Om je een idee te geven, de prijs van
het cursusmateriaal varieert tussen EUR 20 en EUR 100.
13. Feestdagen
Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feesten, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald.
14. Leswijzigingen
In functie van het aantal deelnemers, hun taalniveau, of het seizoen, zijn onze partnerscholen soms verplicht gereserveerde groepslessen te vervangen door privélessen (van een minder aantal). Deze wijzigingen leiden niet tot een prijswijziging.
15. Promotiemateriaal
ESL - Taalreizen behoudt zich het recht voor de afbeeldingen en foto’s die genomen worden in zijn partnerscholen of in het kader van een taalverblijf te bewaren/ gebruiken voor promotionele doeleinden in overeenstemming met de deelnemers. Daartegenover staat dat ESL – Taalreizen zich engageert tot vertrouwelijkheid en discretie om de rechten en goederen van zijn cliënten te beschermen conform de
bestaande wetgeving.
16. Gratis vlucht
Afhankelijk van de school, de bestemming en het aantal opeenvolgende geboekte weken, biedt ESL gratis vluchten aan (inclusief toeslagen, geldig voor vluchten vanaf grote Europese luchthavens, voor een bedrag tot EUR 350 voor Europa en tot EUR 1000 overzees). De cursus mag niet later dan 6 weken voor aanvang van de cursus geboekt zijn. De vlucht wordt alleen door ESL geboekt. Deze aanbiedingen zijn niet met
terugwerkende kracht in het geval de duur van de cursus ter plaatse wordt verlengd. Mocht de deelnemer de duur van de cursus, de school of de bestemming wijzigen voor of na vertrek, dan komt de aanbieding te vervallen en komt de prijs van de vlucht voor rekening van de deelnemer. Deze aanbiedingen mogen zonder voorafgaande kennisgeving gestopt of aangepast worden door ESL op elk moment gedurende
het jaar. Lees meer over de voorwaarden en speciale aanbiedingen per school op de profielpagina van de school op onze website.
17. Bescherming van het privéleven
De deelnemer moet een zeker aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan ESL – Taalreizen. ESL – Taalreizen garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent bescherming van het privéleven. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijks doorgegeven worden aan de partners van ESL – Taalreizen met als enige doel de uitvoering van het contract. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de deelnemer te contacteren en hem/haar te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door ESL – Taalreizen. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens.
18. Laagste prijs garantie
Indien, binnen de 30 dagen volgend op de betaling van je rekening, je exact hetzelfde programma vindt met dezelfde prestaties inbegrepen en voor dezelfde data (identieke school en accommodatie) aangeboden door een andere taalreisorganisatie in Nederland en voor een gepubliceerd tarief in een officiële brochure en in de munt van het desbetreffende land, maar voor een lagere prijs dan die betaald aan ESL – Taalreizen, engageren wij ons ertoe het verschil terug te betalen. Alle promotionele aanbiedingen of gepersonaliseerde offertes van andere taalreisorganisaties vallen niet onder deze garantie evenals de volgende diensten: vliegtuigtickets, verzekeringen, hotels, etc.
19. Verantwoordelijke organisators
Organisaties van de respectievelijke partnerscholen.
20. Plaats van jurisdictie
Enkel de bepalingen van het Nederlandse recht zijn toepasselijk op de handelingen gesteld tussen jou en ESL – Taalreizen. De plaats van jurisdictie is Amsterdam.