Algemene voorwaarden, Volwassenen
Algemene voorwaarden

Volwassenen

Volwassenen

(van toepassing op de volgende productlijnen: Adults, Gap Experience, Professionals, Leerkrachten en ESL Club 50)
1. Inschrijving & bevestiging
Bij inschrijving aanvaard je de algemene contract- en reisvoorwaarden van ESL Taalreizen B. V. (“ESL – Taalreizen”). Contractpartner is ESL Education SA, vertegenwoordigd door ESL Taalreizen B.V. (“ESL – Taalreizen”). Bij ontvangst van je inschrijving, bevestigen we je taalverblijf binnen 7 dagen. We informeren je zo snel mogelijk en komen met een alternatieve cursus, wanneer de cursus van jouw keuze vol is. We raden je aan om je vlieg-/treinticket te boeken zo gauw je je van ons toewijzingscentrum je boekingsbevestiging hebt ontvangen. In het geval van een late inschrijving, vanaf 2 weken vóór het vertrek, wordt er EUR 30,-- extra in rekening gebracht. Het totaalbedrag in buitenlandse valuta, afhankelijk van je taalreis, wordt omgerekend in euro's op de dag van de verzending van je rekening (ongeveer 6 weken voor je vertrek). Wij berekenen een wisselkoers gebaseerd op de aangepaste interbancaire dagkoers om onze wisselkoersrisico's te dekken. De keuze om te betalen in buitenlandse valuta moet aangegeven worden op het moment van de aanvankelijke reservering. Internationale bankkosten van EUR 10,-- worden je berekend voor de verrichtingen uitgevoerd door ESL Taalreizen naar onze partnerscholen.
2. Betaling
Een voorschot van EUR 300,-- evenals de verzekeringskosten (indien geboekt, zie punt 5), is te betalen met creditcard bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging. Het saldo moet uiterlijk 4 weken vóór vertrek betaald zijn, volgens de deadline van je inschrijvingsbevestiging. Betalingsmogelijkheden: creditcard of bankoverschrijving. De volledige betaling moet bij ons binnen zijn voor je vertrek. In geval van niet-betaling van het voorschot en/of van het saldo, kan je reservering geannuleerd worden door ESL - Taalreizen (volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4). Je dossier wordt je opgestuurd na ontvangst van de volledige betaling (ong. 10 dagen voor je vertrek).
Wanneer de student een visum moet aanvragen kan het nodig zijn om het gehele bedrag van de taalreis te ontvangen, om de uitnodigingsbrief te kunnen verzenden. Na ontvangst van het bedrag en de bevestiging van beschikbaarheid van de school zullen wij je je inschrijving bevestigen en dan sturen wij jou de uitnodigingsbrief, die je nodig hebt om een visum aan te vragen. Attentie: wanneer je de originele uitnodigingsbrief nodig hebt, en wij jou die per post moeten verzenden, kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
3. Verandering van reservering
Voor je vertrek
Voor een verandering van reservering voorafgaand aan je vertrek, brengen wij jou administratiekosten in rekening. Indien je de aankomst- en/of vertrekdatum wijzigt of als je een extra dienst toevoegt, dan brengen we je EUR 30,-- in rekening bij elk prijsverschil met de originele reserveringsdata. Een verandering van school wordt beschouwd als een annulering waarop de annuleringsvoorwaarden vermeld onder punt 4 van toepassing zijn. 

Vanaf je vertrek
Wanneer je bij vertrek het soort accommodatie wil wijzigen of welke andere wijzigingen dan ook wil maken, neem dan contact op met onze toewijzingsafdeling. Let op: het kan zijn dat er aan wijzigingen, die worden gemaakt aan de originele boeking, extra kosten verbonden zijn.
4. Annulering
Betreffende de taalreizen
a) Een eventuele annulering moet ons bereiken per mail. Indien de annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek wordt gedaan, wordt  EUR 300,-- berekend, met daarbij de verzekeringskosten.

b) Indien je annulering gebeurt minder dan 30 dagen voorafgaand aan je vertrek, zullen volgende kosten van de annulering berekend worden, berekend over het totaalbedrag van de factuur en met een minimum van EUR 300,--:

van 29 t/m 15 dagen voor het vertrek 20%
van 14 t/m 08 dagen voor het vertrek 40%
van 07 t/m 01 dag(en) voor het vertrek 80%
Over de rest van je taalreis, of in geval van een vervroegde terugkeer zal geen geld worden terugbetaald.
Vanaf de eerste dag van je verblijf of in geval van een voortijdige terugkeer, wordt niets gecompenseerd.
 
Verzekeringskosten worden altijd in rekening gebracht en worden niet terugbetaald.

Betreffende de accommodatie
De appartementen/studio's/hotelkamers zijn onderhevig aan de annuleringsvoorwaarden van de verschillende lokale dienstverleners en de annuleringskosten liggen in het algemeen hoger dan voor gastgezinnen. Gedetailleerde annuleringsvoorwaarden op aanvraag.
5. Verzekeringen
Reis- en/of annuleringsverzekering 
Alle studenten die op taalreis gaan met ESL-Taalreizen in het buitenland moeten tijdens hun verblijf in het buitenland verzekerd zijn. Wanneer je geïnteresseerd bent in het afsluiten van een verzekering via een van onze betrouwbare verzekeraars, die allerlei soorten verzekeringen aanbieden (annulerings-, ongevallen- en zorgverzekering) laat het ons dan weten bij je inschrijving. Ingeval je niet op reis kan gaan, voorafgaand aan je vertrek (ziekte, ongeluk, overlijden van een familielid, aangaan of verlies van een baan, gestolen paspoort, enz.) dan worden de kosten gewoon in rekening gebracht, en de cliënt is verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij de verzekeraar. Verzekering voor assistentie (vervroegde terugkeer, ziekenvervoer, repatriëring, enz.) en ongevallen en ziektekostenverzekering. Je moet je vertrek naar het buitenland ook doorgeven aan jouw zorgverzekeraar (of andere verzekeraars).

Gratis ESL examen annuleringsverzekering
Als je een examen moet afleggen waarvan een negatief resultaat je vertrek zou beïnvloeden, is het mogelijk om gratis onze examen annuleringsverzekering af te sluiten. In dat geval vragen we je om een officieel document te overleggen als bewijs van de hierboven vermelde situatie. De schadevergoeding zal een integrale terugbetaling zijn. Attentie: het vliegtuigticket afzonderlijk is en geen deel uitmaakt van deze annuleringsverzekering. Deze verzekering is geldig tot 10 dagen voor het vertrek.
6. Reisgarantie
ESL-Taalreizen is aangesloten bij het Garantiefonds van de Zwitserse reisindustrie. Dit Garantiefonds betaalt je de pakketkosten van je taalstudie in het buitenland terug ingeval van in gebreke blijven of faillissement van de dienstverlener, voorafgaand aan je vertrek. Wanneer een faillissement zich zou voordoen na je vertrek, dan dekt het Garantiefonds de kosten van je terugreis, wanneer de dienstverlener niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen.
7. Toelating tot het land van bestemming
Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de informatie over toelatingsvoorwaarden voor het land van bestemming, voor de benodigde reisdocumentatie en het visum, de veiligheidssituatie in het land, de vaccinaties, plaatselijke wetgeving en gewoonten, enz. Je bent verantwoordelijk voor het respecteren van alle belangrijke instructies voor je reis.
Kan je hieraan niet voldoen, dan zijn de kosten, in het bijzonder de annuleringskosten, voor jouw rekening, behalve wanneer dit komt door foutieve informatie van ESL-Taalreizen. ESL is niet verantwoordelijk, wanneer de student geen visum krijgt of het land niet in mag.
 
Attentie: het kan zijn, dat minderjarige studenten die alleen reizen of samen met een volwassene, die niet de wettige voogd is, een extra (officieel) document nodig hebben, dat is ondertekend door de ouders, tweede ouder of wettige voogd(en) met de toestemming om te reizen. Elk land geeft aan of het kind wel of niet een officiële toestemming moet hebben van de ouder(s) of voogd. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/wettelijke voogd(en) om voorafgaand aan het vertrek van het kind om de vereisten van het land waar de minderjarige student naar toe en weer uit reist, te contoleren.
8. Voorbehouden rechten van ESL – Taalreizen
Wij, ESL - Taalreizen en onze partnerscholen behouden ons het recht voor een inschrijving te weigeren of een deelnemer terug te sturen zonder enige schadevergoeding, indien, naar onze mening, zijn/haar gedrag het goed functioneren van een school schaadt. Alle daaraan verbonden kosten – de terugreis inbegrepen – zijn voor de rekening van de deelnemer of de ouders. De deelnemers, of hun wettelijke vertegenwoordiger, zijn verantwoordelijk voor schade of verlies opgelopen tijdens hun verblijf.

Wijzigingen aan het programma door de partnerschool
 
De student gaat akkoord met de mogelijkheid, dat de partnerschool de structuur en inhoud van een aangeboden programma wijzigt om hierdoor te voldoen aan de plaatselijke regelgeving betreffende gezondheid en veiligheid, en om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de studenten te beschermen. Deze - - - wijzigingen kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot:

- Wijzigingen in hoe een bepaald programma wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld verandering van les in de klas naar les online;
- Verkleining van de klasgrootte;
- Annulering of vervanging van specifieke activiteiten

ESL-Taalreizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen die zijn gemaakt door een partnerschool.
9. Verantwoordelijkheid van de organisator
ESL – Taalreizen is in zijn hoedanigheid als agent voor taalreizen verantwoordelijk voor de authenticiteit van de brochure, de juistheid van zijn inhoud, de nauwgezette keuze van de dienstverleners alsook voor de overdracht van reisdocumenten tot het punt van verkoop/cliënt. ESL – Taalreizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van een ongeval op de plaats van verblijf of tijdens de reis.
ESL – Taalreizen neemt geen verantwoordelijkheid voor verzoeken tot compensatie betreffende luchtreizen. De passagier is op de hoogte, dat ESL-Taalreizen geen luchtreizen organiseert en slechts bemiddelt. Daarom vragen we je aandacht voor de regels en voorwaarden van het partner-reisagentschap.
 
ESL-Taalreizen maakt geen deel uit van deze overeenkomst, en is niet aansprakelijk voor vertraging in uitvoering of geen uitvoering van welke verplichting dan ook in deze overeenkomst, wanneer een dergelijke vertraging of storing voortkomt uit gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten de redelijke controle zijn, zoals (maar niet beperkt tot): brand, natuurramp, overheidsmaatregelen, fouten van partnerscholen, leveranciers of onderaannemers; onenigheid tussen werknemers of burgerlijke onrust, criminele, terroristische of dreigende terroristische activiteiten van welke aard dan ook; pandemieën en andere openbare noodsituaties qua gezondheid; iedere nalatige of geplande actie of het nalaten daar van door derden; of iedere andere oorzaak buiten de directe invloed van ES-Taalreizen (lees: overmacht).
 
Wanneer een programma door de organisator of partnerschool door overmacht wordt geannuleerd, is het volgende van kracht:
 
- ESL-Taalreizen, of de organisator (indien van toepassing) heeft het recht om een vooraf berekend bedrag te behouden van alle voldane kosten waar de dienstverlening gedeeltelijk is verleend. Alle behouden kosten zullen dan in verhouding staan tot de verleende diensten;
- ESL-Taalreizen is bevoegd om alle niet gedekte in mindering te brengen, wanneer het aankomt op terugbetaling, bijvoorbeeld annuleringskosten of vergelijkbaar;
- De organisator of partnerschool heeft het recht om het geannuleerde programma uit te voeren op een alternatieve manier zoals door middel van online en virtuele programma’s.
- Alle dienstverlening van derden, ingezet door ESL-Taalreizen, ten behoeve van de deelnemer, zoals maar niet beperkt tot vluchten of verzekering blijft onderhevig aan de regels van de betreffende verstrekker en ESL-Taalreizen zal niet aansprakelijk zijn voor de diensten van een dergelijke derde partij of voor welke actie of het ontbreken daarvan door een dergelijke derde partij.
10. Accommodatie en gastgezin
De contactgegevens van het gastgezin (naam, telefoonnummer en compleet adres) wordt je 10 tot 7 dagen voorafgaand aan je vertrek verstrekt per mail. Een wijziging op het laatste moment is mogelijk, om redenen die buiten onze invloed liggen. Er is geen garantie op onze informatie over de afstand tot de school, de aanwezigheid van kinderen en huisdieren. Wanneer je een speciaal dieet moet volgen, of medische behandeling, of wanneer je allergieën hebt, dan moet ons toewijzingscentrum dit weten voordat het programma begint, zodat de school een passende accommodatie kan garanderen.
 
Betreffende accommodatie doet ESL er alles aan om de voorkeuren van alle studenten onder de aandacht te brengen van de scholen, maar we kunnen dit niet in alle gevallen garanderen, omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gezinnen, residenties en appartementen ten tijde van de boeking. ESL doet haar uiterste best om te vermijden dat de cliënt in een gastgezin wordt geplaatst samen met studenten die dezelfde moedertaal spreken. Maar tijdens het hoogseizoen (juni, juli en augustus) kan dit niet worden gegarandeerd.
 
Precies zo kan de afstand tussen het gastgezin en de school groter zijn dan het gemiddelde, dat in de catalogus of op de website is aangegeven. Dat geldt tijdens het hoogseizoen of voor reserveringen die kort voorafgaand aan de start van een cursus zijn gemaakt.
 
Sommige accommodaties vragen een toeslag aan studenten met een speciaal dieet (voedselintolerantie, coeliakie, enz.) en ook voor taalreizen tijdens nationale feestdagen of bepaalde perioden zoals Kerst, jaarwisseling, enz.
11. De gebruiken in de landen waar de programma’s plaatsvinden
De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.
12. Annulering van een programma
De organisator kan een programma annuleren in geval van overmacht, op bevel van de autoriteiten, staking, onrust of andere dwingende redenen. Het totaalbedrag betaald voor de lessen wordt onmiddellijk teruggegeven, echter, in alle gevallen, kan de organisator een compensatie voor gedeeltelijk geleverde diensten inhouden.
13. Prijswijzigingen
ESL – Taalreizen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of BTW. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door ESL – Taalreizen bedraagt, heb je het recht, zonder bijkomende kosten, je contract met ESL – Taalreizen te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.
14. Cursusmateriaal
Alle cursusmateriaal wordt niet systematisch opgenomen in de prijs van het verblijf. Indien niet inbegrepen, is het ter plaatse te betalen en varieert het naargelang de ontwikkeling van je taalniveau (duur van je verblijf), naargelang het gekozen programma (specifieke lessen, examenvoorbereidingen), of terwille van de specifieke behoeften van de student (steun, privélessen).
15. Feestdagen
Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feesten, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald.
16. Leswijzigingen
Vanwege het aantal deelnemers, hun taalniveau, of het seizoen, zijn onze partnerscholen soms verplicht gereserveerde groepslessen te vervangen door privélessen (van een minder aantal). Deze wijzigingen leiden niet tot een prijswijziging.
17. Promotiemateriaal
ESL - Taalreizen behoudt zich het recht voor de afbeeldingen en foto’s die genomen worden in zijn partnerscholen of in het kader van een taalverblijf te bewaren/ gebruiken voor promotionele doeleinden in overeenstemming met de deelnemers. Daartegenover staat, dat ESL – Taalreizen zich engageert tot vertrouwelijkheid en discretie om de rechten en goederen van zijn cliënten te beschermen conform de bestaande wetgeving.
18. Gratis vlucht
Afhankelijk van de school, de bestemming en het aantal opeenvolgende geboekte weken, biedt ESL gratis vluchten aan. De cursus mag niet later dan 6 weken voor aanvang van de cursus geboekt zijn. De vlucht wordt alleen door ESL geboekt. Deze aanbiedingen zijn niet geldig met terugwerkende kracht in het geval de duur van de cursus ter plaatse wordt verlengd. Mocht de deelnemer de duur van de cursus, de school of de bestemming wijzigen voor of na vertrek, dan komt de aanbieding te vervallen en komt de prijs van de vlucht voor rekening van de deelnemer. Deze aanbiedingen mogen zonder voorafgaande kennisgeving gestopt of aangepast worden door ESL op elk moment gedurende het jaar. Lees meer over de voorwaarden en speciale aanbiedingen per school op de profielpagina van de school op onze website.
19. Bescherming van privacy
De deelnemer moet een zeker aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan ESL – Taalreizen. ESL – Taalreizen garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent bescherming van de privacy. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijk doorgegeven worden aan de partners van ESL – Taalreizen. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft, heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage in en wijziging van zijn/haar gegevens. Om van dit recht gebruik te maken neem je contact op met ESL Education SA, Escaliers du Grand-Pont 7, 1003 Lausanne, Zwitserland, T: +41(0)21 9628880 F: +31(0) 21 2628881, E: [email protected]
20. Laagste prijs garantie
Indien, binnen de 30 dagen volgend op de betaling van je rekening, je exact hetzelfde programma vindt met dezelfde prestaties inbegrepen en voor dezelfde data (identieke school en accommodatie) aangeboden door een andere taalreisorganisatie in Nederland en voor een gepubliceerd tarief in een officiële brochure en in de munt van het desbetreffende land, maar voor een lagere prijs dan die betaald aan ESL – Taalreizen, engageren wij ons ertoe het verschil terug te betalen. Alle promotionele aanbiedingen of gepersonaliseerde offertes van andere taalreisorganisaties vallen niet onder deze garantie evenals de volgende diensten: vliegtuigtickets, verzekeringen, hotels, etc.
21. Plaats van jurisdictie
Enkel de bepalingen van het Zwitserse recht zijn van toepassing op de handelingen gesteld tussen jou en ESL – Taalreizen. De plaats van jurisdictie is Lausanne.
 
ESL Education SA
Escaliers du Grand-Pont 7
1003 Lausanne
Zwitserland
T: +41 (0) 21 962 88 80
F: +41 (0) 21 962 88 81
E: [email protected]